סקר
איך הלימוד שלך בתקופת המלחמה בדרום?


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

תיבדק נהרדעא כולה

יבמות קטו ע"ב

 
"מי חיישינן לתרי יצחק או לא? אביי אמר: חיישינן, רבא אמר: לא חיישינן.
אמר אביי: מנא אמינא לה? דההוא גיטא דאשתכח בנהרדעא, וכתיב: בצד קלוניא מתא אנא אנדרולינאי נהרדעא פטרית ותרכית ית פלונית אנתתי, ושלחה אבוה דשמואל לקמיה דרבי יהודה נשיאה, ושלח ליה: תיבדק נהרדעא כולה.
ורבא אמר: אם איתא, יבדק כל העולם מיבעי ליה! אלא משום כבודו דאבוה דשמואל הוא דשלח הכי".


ומהי תשובתו של אביי? מדוע תיבדק רק נהרדעא כולה ולא כל העולם כולו?

אלא שאביי ורבא לשיטתם בתחילת המסכת (דף יד ע"א) "אמר אביי: כי אמרינן לא תתגודדו - כגון שתי בתי דינים בעיר אחת, הללו מורים כדברי בית שמאי והללו מורים כדברי בית הלל, אבל שתי בתי דינים בשתי עיירות - לית לן בה. אמר ליה רבא: והא בית שמאי ובית הלל כשתי בתי דינים בעיר אחת דמי! אלא אמר רבא: כי אמרינן לא תתגודדו - כגון בית דין בעיר אחת, פלג מורין כדברי בית שמאי ופלג מורין כדברי בית הלל, אבל שתי בתי דינין בעיר אחת - לית לן בה".
לדעת אביי העיר נחשבת לחטיבה שלימה ועצמאית, אנשיה באים זה עם זה במגע הדוק, אך במגע זניח עם תושבי ערים אחרות. ואילו לדעת רבא גבולות העיר אינם גורמים ללכידות יתירה משמעותית, קיימות קהילות סגורות בתוך העיר, וקיימת גם תנועה משמעותית אל מחוץ העיר ולתוכה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר