סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

יְלָדִים וִילָדוֹת מְשַׂחֲקִים

יבמות קיג ע"ב - קיד ע"א

 
"רב יצחק בר ביסנא אירכסו ליה מפתחי דבי מדרשא ברשות הרבים בשבתא, אתא לקמיה דרבי פדת, אמר ליה: זיל דבר טלי וטליא וליטיילו התם, דאי משכחי להו מייתי להו. אלמא קסבר: קטן אוכל נבלות - אין בית דין מצווין להפרישו".

קשה, הכיצד התיר רבי פדת יְלָדִים וִילָדוֹת מְשַׂחֲקִים (זכריה ח, ה) – ולא חשש להרגיל טלי וטליא לטייל יחדיו שמא יבואו לידי חטא, והרי אמר רבי יוחנן במסכת בבא בתרא דף צא ע"ב: "נהירנא כד הוו מטיילין טליא וטלייתא בשוקא כבר שית עשרה וכבר שב עשרה, ולא הוו חטאן". ואילו רבי פדת ורב יצחק בר ביסנא חיו דור ושניים אחר רבי יוחנן, אחר ירידת הדורות!

אלא שאין צריך להעמיד סוגייתנו דוקא בטלי וטליא פעוטות, השונים מטליא וטלייתא דרבי יוחנן, כי שיטתו של רבי פדת שלא להצריך הרחקה בעריות, "דאמר רבי פדת: לא אסרה תורה אלא קורבה של גלוי עריות בלבד, שנאמר (ויקרא יח, ו) אִישׁ אִישׁ אֶל כָּל שְׁאֵר בְּשָׂרוֹ לֹא תִקְרְבוּ לְגַלּוֹת עֶרְוָה" (מסכתות שבת דף יג ע"א; ועבודה זרה דף יז ע"א). ואילו הלכה כעולא שם האוסר.

תגובות

  1. יד תמוז תש"פ 03:04 בעל כרחך צריך לומר שלא היו גדולים | Yosef Keller

    שהרי דוקא קטן אוכל נבילות אי אתה מצווה להפרישו, אבל גדול אסור להכשילו בעשיית עבירה

  2. יט אייר תשפ"ג 17:12 לענ''ד | י''ח

    אין קשר לירידת הדורות. לא כל דבר העלו בש''ס, אלא רק מה שיש לנו ללמוד מזה. ר' יוחנן לא אמר את זה סתם כסיפור. הוא השאיר אמירה זו לדורות, הש''ס אינו סתם מספר סיפורים. והכל תלוי בדור, יתכן שיהיה גם דור מאוחר יותר ששמור יותר. אין לזה קשר לירידת הדורות. הגמ' ביומא ט ב מביאה דעת ר''ל דאחרונים עדיפי ע''ש, לא כתוב שם ''ירידת הדורות''. בשם הגר''א אי' שירידת הדורות היא שהלב פחות בוער לעבודת ה' וכדו', אין קשר לתאוות וכו', לא מובטח שבימי ר''פ היה יותר פריצות וכו' מבימי ריו''ח. והנלענ''ד כתבתי. יתכן שאינו נכון וכולי האי ואולי.

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר