סקר
ללומדים דף יומי בלילה - איזה דף אתם לומדים?
 


פנינים
הרב אברהם מרדכי וינשטוק
פורסם ב"המבשר תורני"


"מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב"
לומדי התורה מגיעים על ידה לכל המידות הטובות

 

בפרשת לך לך נאמר (בראשית טו, ח) שאברהם אבינו שאל "במה אדע כי אירשנה", וביאר הגר"א את שאלתו, שהנה הצדיק משיג את הטוב בשתי דרכים, האחת בשכר מצוותיו, והשניה על ידי מתנת חינם והנה מה שניתן בשכר, יתכן שיגרום החטא ויתבטל הטוב, אבל מה שניתן במתנת חינם, כיון שמבואר בסוגייתנו שהנותן בעין יפה הוא נותן – הרי אין בכח החטא לבטלו.

ולפיכך יש לבאר, שבכל פעם שהקב"ה הבטיח לאברהם אבינו את ארץ ישראל, חשב אברהם שהבטחה זו בתורת מתנת חינם היא, ולכך היתה לו ידיעה ברורה שאכן יירש את הארץ. אבל משעה שאמר לו ה' (שם, ז) 'אשר הוצאתיך מאור כשדים', והיינו שנותן לו את הארץ בשכר שהפיל עצמו לכבשן האש לקידוש ה', שוב שאל 'במה אדע כי אירשנה', שעתה יש לחשוש שמא יגרום החטא. אך הקב"ה השיבו 'לזרעך נתתי את הארץ' – הרי הארץ כאילו היא כבר נתונה להם ואין שום מעכב בדבר.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר