סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

יבמות סג-סט

 

1. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שנהיה עקר מחמת עודף מוטיבציה והתלהבות יתר של מורו ורבו?
ב. שעליו אומר הכתוב: "וידעת כי שלום אהלך"?
ג. שפסק להימנע מלמול מישהו (כל ימי חייו!) חרף היעדר פגם רפואי במשפחתו הגרעינית?
ד. משפחת האמורא, ששמות שני ההורים וכל ארבעת ילדיה מופיעים בכתוב?
 

2. מה המשותף ל:

א. פרישה מהאישה, שיבור הלוחות, שלושת ימי הגבלה?
ב. שמחה, ברכה, טובה?
ג. האוהב את שכניו, המקרב את קרוביו, הנושא את בת אחותו, המלוה סלע לעני?
ד. תמר, כלת יהודה, אשת ירבעם (מל"א תחילת פרק י"ד), יהודית, אשת רבי חייא?
 

3. השלם:

א. "גר ש.......... כקטן ש..... דמי".
ב. "שבו לכם פה עם החמור ... הדומה לחמור" (פסק את המשפט ונקד את המילה החסרה).
ג. "במערבא כי נסיב אינש איתתא אמרי לו ..... או .......".
ד. "כל מי שאין עוסק בפריה ורביה כאילו ........ .........".
ה. "כשם ש........ על אדם לומר דבר ה....... כך ........ על אדם שלא לומר דבר שאינו.......".
 

4. שונות:

א. מסחר וחקלאות - איזה מהם מומלץ יותר כעיסוק?
ב. היכן מצינו איסור של רמאות, גם כשלמרומה אין שום נפקא מינא מכך?
ג. כיצד ייתכן ששני אחים נולדו בהפרש של שלושה חודשים לאותה אם?!
 

תשובות

1. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "...דרב ששת איעקר מפירקיה דרב הונא" (רש"י: "שהיה מאריך בדרשיו וצריכים למי רגלים ומעמידים עצמן ונעקרים"), ס"ב: ברבע העליון.
ב. "האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה והמשיאן סמוך לפירקן עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך", ס"ב: 2 למטה.
ג. "מעשה בארבע אחיות בציפורי שמלה ראשונה ומת שנייה ומת שלישית ומת רביעית באת לפני רבן שמעון בן גמליאל אמר לה אל תמולי", ס"ד: באמצע העמוד.
ד. משפחת רבי חייא, הכוללת את אשתו יהודית, שני בניה יהודה וחזקיה ושתי בנותיה פזי וטוי, ס"ה: 4 למטה.

2. מה המשותף ל:
א. "שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכימה דעתו לדעת המקום פירש מן האשה, ושיבר הלוחות והוסיף יום אחד", ס"ב. 3 למעלה.
ב. שלושה מצבים החסרים לאדם שאינו נשוי: "כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה", ס"ב: 2 מתחת להתרחבות הראשונה.
ג. "...עליו הכתוב אומר אז תקרא וה' יענה תשוע ויאמר הנני", ס"ב: השורה התחתונה.
ד. שלושתן התחפשו, ס"ה: 4 למטה.

3. השלם:
א. "גר שנתגייר כקטן שנולד דמי", ס"ב. 2 מתחת להתרחבות.
ב. "שבו לכם פה עם החמור: "עִם" - הדומה לחמור!" (ס"ב. 9 למטה). תן דעתך, שהמדרש מושתת, כפי הנראה, על השימוש במילה "עִם", שבדרך כלל אינה הולמת קשר של בן אדם עם בעל חיים.
ג. "במערבא כי נסיב אינש איתתא אמרי ליה הכי מצא או מוצא", ס"ג: 2 מתחת להתרחבות הראשונה.
ד. "כל מי שאין עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמים", ס"ג: 8 למטה.
ה. "כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע", ס"ה: מעל לאמצע.

4. שונות:
א. המסחר עדיף על החקלאות: "מאה זוזי בעיסקא כל יומא בשרא וחמרא מאה זוזי בארעא מילחא וחפורה וכו'", ס "ג. מעל השליש התחתון.
ב. רב, שאשתו נהגה לצער אותו, ושבנו חייא הערים עליה בשנותו את שם המאכל שאביו ביקש להתקין לו, הורה לבנו להימנע מכך בהסתמך על הפסוק מירמיהו: "למדו לשונם לדבר שקר העוה וגו'", ס"ג. 8 למטה.
ג. "יהודה וחזקיה תאומים היו אחד נגמרה צורתו לסוף תשעה ואחד נגמרה צורתו לתחלת שבעה", ס"ה: 5 למטה.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר