סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

שאלות חזרה / איתן יואלמן

יבמות כח-לג

 

שאלות:

1. 'כיון שעמדה עליו __ אחת באיסור נאסרה עליו ___'
2. 'ואשה אל אחותה לא תקח לצרור' - בשעה שנעשו ___ זו לזו לא יהא לך __ אפילו באחת מהן
3. 'אוי לו על אשתו ו__ לו על אשת אחיו'- למה
4. הבדלים בין אסור מצוה לאסור ערוה
5. (לב"ש) מאמר כארוסין או כנשואין - מה נ"מ ?
6. הבדל בין גט ושטר מכירת עבד לשטר קידושין
7. 'וכרב פנחס משמיה דרבא: כל הנודרת על דעת ¬¬¬¬¬__ היא נודרת'
8. הסבר 'ומשנה לא זזה ממקומה'
9. הסבר "מפיהם ולא מפי כתבם"
10. מתי אסור חל אסור ?
11. מה זה אסור מוסיף ומה זה אסור כולל?
 

תשובות

1. 'כיון שעמדה עליו שעה אחת באיסור, נאסרה עליו עולמית'
2. 'ואשה אל אחותה לא תקח לצרור' בשעה שנעשו צרות זו לזו לא יהא לך ליקוחין אפילו באחת מהן
3. 'אוי לו על אשתו ואוי לו על אשת אחיו' -הפסיד את שתי הנשים בלי אשמתו (והנכסים שלה). המשפט במשנה הוא לפי בית הלל והגמ' מרחיבה שמדובר גם לשיטת ר' יהושע בדף קט. .
4. אסור ערוה מפורש בתורה ויש לו קול (אין חשש לטעות) לעומת אסור מצוה שאינו מפורש ואין לו קול
5. ברור שלענין ירושה, להטמא לה והפרת נדרים, הדיון האם צריכה חופה או שנחשבת נשואה ויכול לקנותה בעל כרחה
6. בגט ובשטר מכירת עבד חכמים תקנו לכתוב תאריך. בשטר קידושין לא
7. 'וכרב פנחס משמיה דרבא: כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת'  (כיוון שמפרנסה)
8. משהוכנסה המשנה הראשונית, הפשוטה, לפני החידוש לסט המשניות- אין להוציא אותה
9. העדות צריכה להיות על מה שראו ולא על משהו כתוב
10. אסור מוסיף, אוסר כולל (שאסור חמוּר )
11. מוסיף אסורים על מה שכבר אסור, לעומת שאוסר גופים נוספים יחד עם מה שנאסר.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר