סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

 

רבי יונתן בן עמרם

חגיגה כ ע"א

 
"אמר רבי יונתן בן עמרם: נתחלפו לו כלים של שבת בכלים של חול ולבשן – נטמאו".

ומנין למד זאת רבי יונתן בן עמרם?
במקום נוסף אחד בלבד בש"ס נזכר רבי יונתן בן עמרם, במסכת בבא בתרא דף ח ע"א:
"רבי פתח אוצרות בשני בצורת, אמר: יכנסו בעלי מקרא, בעלי משנה, בעלי גמרא, בעלי הלכה, בעלי הגדה, אבל עמי הארץ אל יכנסו. דחק רבי יונתן בן עמרם ונכנס, אמר לו: רבי, פרנסני! אמר לו: בני, קרית? אמר לו: לאו. שנית? אמר לו: לאו. אם כן, במה אפרנסך? אמר לו: פרנסני ככלב וכעורב, פרנסיה. בתר דנפק, יתיב רבי וקא מצטער ואמר: אוי לי שנתתי פתי לעם הארץ! אמר לפניו רבי שמעון בר רבי: שמא יונתן בן עמרם תלמידך הוא, שאינו רוצה ליהנות מכבוד תורה מימיו? בדקו ואשכח, אמר רבי: יכנסו הכל. רבי לטעמיה, דאמר רבי: אין פורענות בא לעולם אלא בשביל עמי הארץ".
תלמיד חכם נקרא שבת, בזוהר ברעיא מהימנא פרשת צו דף כט ע"א: "ומאי סבילו דעם הארץ לתלמיד חכם בגין דתלמיד חכם כיום שבת, צריך איהו דלית ליה מדיליה ואי עם הארץ סביל ליה בממוניה ואתנהיג ביה כפום רעותיה לשמשא ליה ולאתנהגא בפקודין כפום רעותיה יתקיים ביה אדם ובהמה תושיע יי'... ונפש דתלמיד חכם אתקריאת שבת מלכתא, נפש יתירה דשבת".
וכיון שראה רבי יונתן בן עמרם את רבי קובע: "אוי לי שנתתי פתי לעם הארץ!", הסיק שגם תלמיד חכם שהוא כלי של שבת, אם טעו בו לחושבו לעם הארץ – נחשב כעם הארץ בלבד, ככלי של חול.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר