סקר
מסכת ערכין לעומת זבחים-מנחות-חולין -בכורות:
הקלה משמעותית
קשה באותה מידה
יותר קשה!
לא יודע


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

 

עֵינִי דִּמְעָה כִּי נִשְׁבָּה עֵדֶר ה'

כתובות קי ע"ב

 
"מתני'. הכל מעלין לארץ ישראל... אחד האנשים ואחד הנשים".

קשה, האם רצוי שיגרש אדם את אשתו כדי לעלות לארץ ישראל?! והלא אמר רבי אלעזר במסכתות גיטין דף צ ע"ב; וסנהדרין דף כב ע"א: "כל המגרש אשתו ראשונה - אפילו מזבח מוריד עליו דמעות"!

אלא שאמרו במסכת חגיגה דף ה ע"ב: "(ירמיהו יג, יז) [וְאִם לֹא תִשְׁמָעוּהָ בְּמִסְתָּרִים תִּבְכֶּה נַפְשִׁי מִפְּנֵי גֵוָה] וְדָמֹעַ תִּדְמַע וְתֵרַד עֵינִי דִּמְעָה כִּי נִשְׁבָּה עֵדֶר ה'. אמר רבי אלעזר: שלש דמעות הללו למה? אחת - על מקדש ראשון, ואחת - על מקדש שני, ואחת - על ישראל שגלו ממקומן".
רבי אלעזר עצמו מבאר איפוא שגלות חמורה עוד יותר, כי על ישראל שגלו ממקומן אפילו הקב"ה עצמו מוריד דמעות, שהרי דמעות אלו של הקב"ה הן כדברי הגמרא שם בסמוך על תחילת הפסוק, וכמפורש בכתוב שם (ירמיהו יג, טו) כִּי ה' דִּבֵּר. וגם האיכא דאמרי שחלקו שם על רבי אלעזר ואמרו על ביטול תורה, למסקנת הגמרא מודים הם שמפורש בפסוק שהבכיה היא על ישראל שגלו ממקומן, ורק מוסיפים הם שעיקר הצער הוא על ביטול התורה הנגרם בגלות ובעטיה.
ובשו"ע יו"ד רכח סעיף לו מדובר בפיקוח נפש ובהמתנה לקיץ בלבד, כמבואר בב"י. וצ"ע בפ"ת שם בשם הרשב"ש.עיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר