סקר
בעקבות מסכת שקלים - האם תרצה ללמוד עוד מסכת מהתלמוד הירושלמי?

 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

"תנא היכא קאי"

תענית ב ע"א


גמרא. תנא היכא קאי דקתני מאימתי? - תנא התם קאי, דקתני: מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים, ושואלין בברכת השנים, והבדלה בחונן הדעת. וקתני: מאימתי מזכירין גבורות גשמים. - וליתני התם, מאי שנא דשבקיה עד הכא? אלא: תנא מראש השנה סליק, דתנן: ובחג נידונין על המים. ואיידי דתנא ובחג נידונין על המים, תנא מאימתי מזכירין גבורות גשמים.  

הביטוי "תנא היכא קאי" [קשורה לשאלת המשנה "מאימתי"] מוזכר בש"ס פעמיים בלבד, כאן ובפתיחת מסכת ברכות.

ההסבר הראשון בגמרא הוא, שמוסב על משנה במסכת ברכות! ושואלת הגמרא שיכתבו את משנתנו שם, במסכת ברכות, ולכן מובא הסבר אחר, שמשנתנו קשורה לעניין המים שמוזכר במסכת ראש השנה שקדמה למסכת תענית!
ובהמשך הסוגיה כל דף הגמרא עוסק הרבה בעניין חשיבות המים לבריאה ולגידולי הקרקע.

ויש להעיר: משמע מהגמרא מרש"י ומתוס', שלא הגיוני שמשנה ב"סדר" אחד ["סדר" מועד - מסכת תענית] תתייחס למשנה ב"סדר" אחר [סדר זרעים - מסכת ברכות]. לא נראה לי שעניין זה קשור לעניין של "אין סדר למשנה" באותה מסכת, או אף בשתי מסכתות באותו סדר, או אף בשני סדרים. מה שברור מסוגייתנו הוא, ש"רבי" ערך וכתב את משנתנו אחרי המשנה במסכת ברכות שעוסקת בתפילת גשמים!

כשהגמרא מביאה את ההסבר השני היא פותחת ב"אלא...". נראה שיש מחלוקת ראשונים אם התירוץ השני "מקבל" את התירוץ הראשון או שחולק עליו [ראה "שוטנשטיין", הערה 15], ונראה לי שאם התירוץ השני חולק על התירוץ הראשון אולי הוא מניח שכלל לא ברור שהמשנה בברכות נכתבה/נערכה לפני משנתנו! [/"עריכת המשנה"/].

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר