סקר
מסכת שבת


 

למען אחי – אדברה נא שלום

בין הדף היומי ופרשת השבוע - פרשת וישב תשע"ד / אריאל תמיר

יומא ט ע"ב


בפרשת השבוע, פרשת וישב, כתוב: "וַיִּרְאוּ אֶחָיו כִּי אֹתוֹ אָהַב אֲבִיהֶם מִכָּל אֶחָיו וַיִּשְׂנְאוּ אֹתוֹ וְלֹא יָכְלוּ דַּבְּרוֹ לְשָׁלֹם". (בראשית לז ד)

אומר רש"י במקום: ולא יכלו דברו לשלום - מתוך גנותם למדנו שבחם, שלא דברו אחת בפה ואחת בלב:

השבוע בדף היומי מסכת יומא דף ט' מפרטת הגמרא את הסיבות בעטיין נחרבו שני בתי המקדש. הראשון – בגין שלוש עבירות חמורות והשני – בגין שנאת חינם.

בנקודה זו אומרת הגמרא מהו הפגם והחיסרון הגדול בשנאת חינם להבדיל משלוש העבירות החמורות. הגמרא אומרת שאדם העובר עבירה של שנאת חינם ועובר בכך למעשה על הלאו של "לא תשנא את אחיך בלבבך", פעמים מסתיר את עבירתו. שכן, כלפי האדם הוא עושה רושם שהוא אוהבו, אוכל ושותה עמו, אך בלבבו שונא אותו. להבדיל מעבירה רגילה שאין בה היבט של אחד בפה ואחד בלב. החיסרון הזה בשאת חינם לעומת ג' עבירות הנו גם הסיבה, אומרת הגמרא, לכך, שבגלות ראשונה נודע להם הקץ וכך התקיים, כי אמנם חטאו, אך לא הסתירו זאת. אבל בגלות שנייה בגלל שחטאו והסתירו זאת בלבם, מוסתר מאתנו גם הקץ.

ואומר המהרש"א בחידושי אגדות שזה על אותו עיקרון לפיו הגנב לוקה יותר מהגזלן. שכן הגנב שמראה שמפחד מאנשים ולא מה' ולכן גונב רק בסתר ובאישון ליל לכן משלם קנס של כפל, אבל הגזלן שגוזל גם באור יום ובזנה מראה שלא מפחד לא מה' ולא מבני אדם צריך רק להשיב את הגזילה ללא קנס.

דברי הגמרא האלו הם ככל הנראה הבסיס לדברי רש"י המלמד זכות על אחי יוסף שאמנם שנאו אותו אך לכל הפחות לא נהגו אחד בפה ואחד בלב.

ברור כי גם שנאה כזו (שפיו ולבו שווים) הנה חמורה וכפי שראינו אף יותר מג' העבירות. בסיבה לחומרתה הרבה דנו מספר פרשנים החל מהראשונים ועד לאחרונים.

השערי תשובה מסביר, כי אין הכוונה שעוון שנאת חינם לבד חמור מג' עבירות, אלא שעוון זה גורם לעבירות אחרות וביערות דבש מוסיף שמתוך שנאה כפי שהייתה בבית שני יבוא לשנוא את החכמים ומזה לידי כפירה בתורה. ואילו הר"ן בדרשות מסביר ששנאת חינם חמורה כשלעצמה כי חוטאים בה כל הזמן, השנאה טמונה בלב ובמחשבותיו של האדם בכל עת, מה שא"כ שאר עבירות שרק בעת עשיית העבירה בפועל חוטאים.

מעין זה כותב ר' חיים ויטאל, תלמיד האר"י: "אמרו חז"ל בית מקדש שני היו בו צדיקים וחכמים גדולים ולא נחרב אלא בעוון שנאת חינם ולא נתארך הקץ מתי זמן גאולתנו ולא נעלם מידיעתנו אלא לסיבת שנאת חינם ולא עוד אלא ששאר העבירות אינו עובר עליהם אלא בשעה שעובר עליהם אבל שנאת חינם בלב היא תמיד ובכל רגע עובר על 'לא תשנא את אחיך' וביטל מצות עשה 'ואהבת לרעך כמוך' ולא עוד אלא שעל מצוה זו אמרו 'זה כלל גדול בתורה' שכולה תלויה בה". (שערי קדושה ח"ב, פ"ד).

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר