סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

פנינים
הרב אברהם מרדכי וינשטוק
פורסם ב"המבשר תורני"

 

"מביא שתים אחת לחינוכו אחת לחובת היום"
כהן גדול - כהן הדיוט עם קדושה נוספת, או קדושה נפרדת?

שקלים כ ע"ב


באור שמח (כלי המקדש ה, יז) חקר אם כהן גדול הוא כהן הדיוט עם עוד מעלה יתירה של כהן גדול, או שכהן גדול הוא דבר נפרד וקדושה אחרת לגמרי מכהן הדיוט.

וכתב שדבר זה תלו במחלוקת בבלי וירושלמי, שכן בירושלמי כאן אמרו שכהן גדול שנתמנה והוא גם עובד פעם ראשונה במקדש, מביא שתי מנחות אחת משום כהן גדול שמביא מנחת חביתין כל יום ואחת משום מנחת חינוך שלו. אולם בבבלי (מנחות עח, א) אמרו שמביא ג' מנחות א' משום מנחת חביתין. ב. משום מנחת חינוך של כהן גדול. ג. משום מנחת חביתין של כהן הדיוט בפעם הראשונה שעובד, וכן פסק הרמב"ם (שם).

והיינו שהירושלמי סובר שכהן גדול איננו כהן הדיוט אלא יש לו קדושה אחרת לגמרי, ואילו הבבלי סובר שקדושת כהן גדול כוללת בתוכה קדושת כהן הדיוט, ולכן צריך להביא בנוסף למנחת חביתין שתי מנחות חינוך אחת בשביל חינוכו ככהן הדיוט, ואחת בשביל חינוכו ככהן גדול.

וכתב עוד שדבר זה תלוי במחלוקת (יומא יב, א) אם אבנטו של כהן גדול היינו אבנטו של כהן הדיוט, או שאבנטו של כהן גדול היה בו כלאים אבל אבנטו של כהן הדיוט לא היה בו כלאים. שלסובר שאבנטו של כהן גדול היינו אבנטו של כהן הדיוט, אם כן קדושתו של כה"ג כוללת גם קדושת כהן הדיוט. ואילו הסובר שאבנטו של כהן גדול לאו היינו אבנטו של כהן הדיוט, אם כן מוכח שסובר ששתי קדושות הן.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר