סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

שבת ל-לו

 

1. באיזה עניין נזכר:

א.(ברש"י) ה"דיסטנס" מפני הרב.
ב. שילוב חוש הומור בלימוד.
 

2. על מי נאמר:

א. " נהפכו פניהם כשולי קדירה".
ב. "עדיין יש לזה בעולם?"
 

3. שונות:

א. מה נשתנה אחד מימי הכיפורים בתקופת שלמה מכל 3324 ימי הכיפורים האחרים בהסטוריה?
ב. מהו (אולי) המקור לביטוי "נרו יאיר" המוצמד לאדם?
ג. שיטת ה"סמוך" הישראלית לא זכתה לתשבחות רבות. היכן בענייננו מבקש תנא מסוים ממישהו לסמוך עליו?
ד. היכן יש הסתייגות מ"ראש קטן"?
ה. היכן מגייסת הגמרא את השפה היוונית להסבר פסוק בתנ"ך?
ו. האם מותר לת"ח לצאת מביתו לבית המדרש במזג אוויר סוער ביותר?
ז. 10 x70 x4=2800. מה למכפלה זו ולענייננו?
ח. ע"פ "אל תקרי ... אלא...", היכן מצינו המרת ב' שורשית באות ב' המביעה את הסיבה, ובאותה הזדמנות החלפת ה-ח?
 

4. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שמת כתוצאה ממדרגה רעועה.
ב. ש"זכה" להיות מונצח בגמרא כמושג, חרף היותו דמות שלילית ביותר.
ג. "ראש המדברים בכל מקום".
 

5.מניין ש:

א. יש לנהוג בסבלנות ובענייניות כלפי תלמידים ציניים, ולא להתיחס אליהם כאל חוצפנים.
 

6. מה המשותף ל:

א. ראש, עין, רגל.
ב. כולשהו, חצי מיל, כרמל.
ג. דקלים, תרנגולים, עורבים, אדאני.
ד. חריש, תריסין, חמין.
ה. חצוצרה, ערבה, פתורה.
 

7. מי אמר למי:

א. "כלום מעמידין מלך אלא מי שיודע טכסיסי מלכות?"
ב. "נשים דעתן קלה עליהן".
 

8. השלם:

א. "הכל יודעין כלה למה נכנסה לחופה, אלא כל ה....... ... אפי' חותמין עליו גזר דין של ......... .... לטובה הופכין עליו ......
ב. " אע"ג דאמור רבנן שלשה דברים צריך אדם לומר וכו' צריך למימרינהו .....
כי היכי .......................... מיניה.
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. רש"י ד"ה לעילא מר' תנחום...ועל שם שיראים להתקרב לפניו עומדים מרחוק, ל. 4 מהרחבות.
ב. "כי הא דרבה מקמיה דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא", ל: שליש תחתון.

2. על מי נאמר:
א. על שונאי דוד, ל. 12 מהסוף.
ב. על יהודה בן גרים, ל"ד. 2 לפני המשנה.

3. שונות:
א. "דאחיל להו עון דיום הכיפורים", רש"י: "שאכלו ושתו בחנוכת הבית", ל. 9 מהסוף.
ב." נר קרויה נר ונשמתו של אדם קרויה נר", ל: שליש עליון.
ג. "א"ל(הלל) לאו עלי דידי קא סמכת דעל פה נמי סמוך עלי", ל"א. באמצע העמוד.
ד. "משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין לעלייה הלך והעלה לו א"ל עירבת לי בהן חומטין א"ל לאו א"ל מוטב אם לא העליתה", ל"א. 3 מהסוף.
ה. "ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה וגו' שכן בלשון יוני קורין לאחת הן", ל"א: 6 לפני הרחבות.
ו. "רבי זירא ביומא דשותא(סערה עוצמתית ביותר) לא נפיק לביני דיקלא", ל"ב. 8 מהרחבות, וזאת מחשש לרוח העלולה להפיל עליו דקל. ברוח דברי הגמרא לפני כן("לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס וכו' "), הגיוני להניח שגם המטרה הנעלה (בית המדרש) אינה מקדשת את האמצעים.
ז. " אמר ר"ל כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו ב' אלפים וח' מאות עבדים וכו', ל"ב:4 מהרחבות. וראה רש"י למקום.
ח. ..." אל תקרי בהלה אלא בחלה", ל"ב:12 מלמטה.

4. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. דוד המלך, ל: 6 מלמעלה.
ב. "מאכל בן דרוסאי", ל"ו: בשליש העליון של העמוד.
ג. רבי יהודה בר אלעאי, לג: 1 לפני הרחבות.

5. מניין ש:
א. בשלושת המקרים שבהם לגלגו תלמידים על דברי רבם, הם הוזמנו על ידם לצאת לטבע ולהיווכח באופן ענייני בצדקת דבריהם, ל: 8 מלמטה.

6. מה המשותף ל:
א. שלושת האיברים הללו היו נושאי השאלות שהלל נשאל בערב שבת, כשחפף את ראשו, ל"א. כל השליש העליון.
ב. שיעור "בין השמשות" אליבא דשלוש דעות שונות, ל"ה. באמצע העמוד+לד: שליש עליון.
ג. ארבעתם קשורים לסימן למצב של "בין השמשות" וממילא להדלקת הנר, ל"ה: רבע עליון.
ד. שלושתם קשורים למועדי תקיעות בערב שבת, שנועדו להתריע על כניסת השבת הקרובה, ל"ה: שליש תחתון.
ה. שמותם של שלושתם השתנה בהתאמה מאז חורבן הבית לשופר, צפצפה ופתורתא, ל"ו. 6 *מלמעלה.

7. מי אמר למי:
א. הלל לנוכרי שבא להתגייר, ל"א. 10 מהרחבות התחתונות.
ב. רבי שמעון בר יוחאי לבנו, ל"ג: אחרי אמצע העמוד.

8. השלם:
א. מנבל פיו, שבעים שנה, לרעה, ל"ג. 13 מהסןף.
ב. בניחותא, דליקבלינהו, ל"ד. באמצע העמוד.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר