סקר
כמה לומדי דף יומי יש בארץ ובעולם להערכתך?
עד 60,000
60,000-90,000
90,000-120,000
מעל 120,000


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

"פליגא"

שקלים ד ע"א


מתני' פליגא על רבי יוחנן אין מקבלין מהן הקדש ונדבה לבדק הבית פתר לה בין בתחלה בין בסוף ובלבד דבר (ס"א שאינו) מסוים ...
ר"ש בן לקיש אמר בין בתחילה ובין בסוף אין מקבלין מהם לא דבר מסוים וכו': מתני' פליגא על רשב"ל דתני

 הירושלמי נוקט לשון "פליגא" במקום הלשון "מיתיבי" בבבלי! בבבלי מובא לשון "ופליגא" להראות מחלוקת בין שני אמוראים.
הירושלמי נוקט לשון "פתר" במשמעות של תרוץ. מתאים ללשון "מפרק לה" בבבלי. אבל אין בבבלי לשון מיוחדת [בדרך כלל] ליישוב קושיות ממשנה/ברייתא על דברי אמורא. העניין הוא, שכאן מדובר ביישוב הקושיה על ידי "אוקימתא" או אפילו על ידי תיקון גירסא ולא מדובר בתרוץ ענייני-תוכני.תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר