סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

דיוק וחידוש ברש"י

מסכת שבת דף קמ

 

עמוד ב

רש"י ד"ה עיילינא. הכניסני ואיש זקן היה:
רש"י מציין שרב אחא בר יוסף איש זקן היה דווקא במקום זה - כשרב אחא אמר לרב נחמן בר יצחק שיכניסו לבית רב ספרא וימתין מחוץ לבית, כמו שמובא בהמשך הגמרא שלאחר שיצא רב אחא מבית רב ספרא שאל אותו רב נחמן מה הוא שאל מרב ספרא וכו', ורש"י לא ציין זקן כבר בתחילת העניין גבי מסתמיך ואזיל רב אחא אכתפא,
ואפשר דזה מפני שמצינו גם במסכת עבודה זרה (לז ע"א) מיסתמיך ואזיל ר' יהודה נשיאה אכתפיה דרבי שמלאי שמעיה, וזה היה לכאורה מפני כבודו של רב יהודה נשיאה, ועל כן רש"י ציין זאת דווקא במקום שרב אחא אמר לרב נחמן שיכניס אותו לבית רב ספרא ולא יכנס איתו ביחד כשהוא ממשיך להיסמך עליו, והיינו יכולים לחשוב שאולי הסיבה שהלך כך היא מפני גינוני כבוד ולא רצה לבוא כך לבית רב ספרא ועוד כשמטרתו להקשות קושיה, על כן רש"י מסביר שהלך כך שעון על גבי בן אחותו (ותלמידו) רב נחמן מפני שהיה זקן, ולכאורה מפני סיבה אחרת לא רצה שרב נחמן יכנס גם כן לבית,
אמנם במסכת בבא בתרא (קיא ע"א) מצינו לשון זה מיסתמיך ואזיל רבי ינאי אכתפא דרבי שמלאי שמעיה ושם מפרש הרשב"ם רבי ינאי. זקן היה והחלו עיניו כהות: וזאת הייתה הסיבה שנתמך בשמשו.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר