סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 813

 

"אמר רב פפא האי מאן דאפשר למישתי שיכרא ושתי חמרא עובר משום בל תשחית"

שבת קמ ע"ב


היות והשכר זול מן היין טוען רב פפא שאדם שמסוגל לשתות שכר ומעדיף לשתות יין, עובר משום בל תשחית.

המהרש"א אומר על דבריו "ורב פפא לטובת עצמו אמרה שהוא היה עושה שכר כדאמרינן בפרק "ערבי פסחים" "אמר רב פפא אי לאו דעבדי שיכרא לא איתעשרי", רב פפא התעשר ממכירת השכר, ולכן מסיק המהרש"א שרב פפא אמר כאן, שמי שקונה יין במקום שכר אמר כך כדי להשביח את מקחו, את השכר.

הרש"ש מגיב בחריפות על דברי המהרש"א מהגמ' לעיל דף קי"ח: אומרת שם הגמ': "אמר רבי יוסי יהא חלקי ממי שחושדין אותו ואין בו, אמר רב פפא לדידי חשדן ולא הוה בי.

אומר הרש"ש: סבורני לומר שדברי רב פפא מוסבים לדברי המהרש"א, כשם שהמהרש"א חשד ברב פפא שדבריו לגבי שכר נובעים מטובת עצמו, כך מסתבר שחשדו בו גם בעת שאמר את דבריו, שכך אמר רב פפא "לדידי חשדן ולא הוה בי", ולא יתכן שאמורא כרב פפא יאמר אימרה שתתבסס על נגיעתו האישית

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר