סקר
מסכת בבא קמא:

 

פנינים
הרב אברהם מרדכי וינשטוק
פורסם ב"המבשר תורני"


"איתך - שיש איתך"
הוציא את המעות לפני סוף הלילה - עובר בבל תלין?


הסתפק מרן החפץ חיים ("אהבת חסד", חלק א, נתיב החסד אות כה), לענין לאו של לא תלין שמבואר בסוגייתנו שאינו עובר עליו כשאין אצלו מעות, אם הכוונה דווקא שיש לו מעות עד סוף זמן התשלום – והיינו בפועל שעבד ביום – בסוף הלילה, אבל אם הוציא את המעות קודם לכן, ונמצא שבזמן שעלה עמוד השחר כבר לא היו אצלו מעות, אינו עובר. או שמא כיון שבזמן שביקש ממנו את שכרו – בתחילת הלילה, היו בידיו מעות, הרי זה נחשב שהיו איתו, ולפיכך אסור לו מן התורה להוציא את אותם מעות, כשיודע שלא יהיו לו מעות אחרות עד סוף הלילה כדי לשלם לפועל, ואם הוציאן ועתה אין לו במה לשלם את שכר בפועל – עובר בלא תלין.

וכתב, שדברי הריטב"א יש להוכיח שאכן אם הוציא את המעות - עובר בלא תלין. שכן הריטב"א כתב, שאם יש לו דברי מאכל העומדים למכירה – הרי זה נחשב כמי שיש אצלו מעות שעובר בלא תלין, כיון שיכול למוכרם ולקיים את מצוות ביומו תיתן שכרו. ולפיכך כותב החפץ חיים, קל וחומר בענייננו שהיו לו מזומנים והוא הוציאם לסחורה, שמבטל את מצוות ביומו תתן שכרו בידיים – מסתבר שעובר אף בלא תלין.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר