סקר
הסבב ה-14 - באיזה סבב של דף יומי אתה?
ראשון
שני
שלישי
רביעי ומעלה


 

דיוק וחידוש ברש"י

מסכת שבת דף עז

 

עמוד א

רש"י ד"ה א''נ התם משום חזותא. נקט ליה ונהי נמי דדרי על חד תלת בטעמא מראית דם לא הוי אלא בשני חלקים מים ואחד יין ואי יהיב ביה טפי דם הדומה לו כדם ירוק הוא וטהור:
רש"י מסביר שאם נוסיף ליין השירוני יותר מים מעבר לשני חלקים מים על אחד יין, הרי שהדם הדומה לו - הוא כדם ירוק וטהור, במסכת נידה דף י"ט ע"ב ובסנהדרין דף פ"ז ע"ב יש מחלוקת על מראה דם הירוק שעקביא בן מהללאל מטמא וחכמים מטהרים, ולהלכה יש לדון לנפק"מ גם בזמנינו להחמיר, ואיתא במסכת נידה דף יט ע"ב תוס' ד"ה הירוק עקביא בן מהללאל מטמא. האי ירוק היינו כאתרוג ולא ירוק ככרתי דאין זה נוטה לאדמומית וסתם ירוק כן הוא כדאמר בלולב הגזול (סוכה דף לד: ושם) ירוק ככרתי מכלל דסתם ירוק לאו הכי הוא: ובראשונים שם (מאירי ועוד)מובאים דעות חלקות מה הוא מראה הירוק האם הוא נוטה לצהוב או נוטה לירוק ממש, ומרש"י כאן משמע קצת שאפילו יש בו מראה אדמומית קצת, כי מדובר בצבע היין שמזוג ביותר מים, ואין לדמותו כלל לצבע הירוק ממש, ולכל היותר אפשר לדמותו לצבע צהוב, ואולי לדעת רש"י ירוק הוא כפירוש פניו מוריקות שצבען נעלם כך ע"י תוספת מים ליין מתרוקן הצבע האדום, וצ"ע.תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר