סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

 

הלל הבבלי והתרמודי

שבת לא ע"א

 
"מפני מה ראשיהן של בבליים סגלגלות?...
מפני מה עיניהן של תרמודיין תרוטות?".


כל כוונתו של אותו בן אדם היתה רק להקניט ולהכעיס את הלל.
ומיד כשראה את הלל והוא מעוטף ונראים רק פניו שאלו: מפני מה ראשיהן של בבליים סגלגלות? סגלגלות הן מכוערות, כמו במסכת נדרים דף סו ע"ב: "אמר להם: שמא ראשה נאה? אמרו לו: סגלגל". ושאל כך כי הלל עצמו היה בבלי.

וכך המשיך להקניטו: "מפני מה עיניהן של תרמודיין תרוטות?". עינים תרוטות מוזכרות בתוספתא במסכת בכורות ה הלכה ג כאחת הדוגמות למומים הפוסלים בכהנים. ופירש רש"י לעיל בדף כא ע"ב: "רגלא דתרמודאי - שם אומה, מלקטי עצים דקים". וזו היתה מלאכתו של הלל, שהיה חוטב עצים כדברי הרמב"ם בפירושו למשנה במסכת אבות פרק ד משנה ו.

תגובות

 1. יז סיון תשפ"ב 17:08 שאלה | אילן גרינוולד

  וורט יפה. מה תפרש בשאלה השלישית על בני אפריקה?
 2. יז סיון תשפ"ב 23:38 יתכן שהמשך השאלה המקניטה היה - | דוד כוכב

  מפני מה רגליהם של אפרקיים רחבות? כדי שתוכל לגייר את כולם בעודם עומדים על רגל אחת? ...
 3. כ סיון תשפ"ב 14:51 תגובה | אילן גרינוולד

  אין בזה קינטור אישי להלל לדעתי. לגבי תרמודאי - מלקטי עצים דקים. יש להעיר שחוטב עצים היא מלאכה שונה מליקוט עצים דקים. עצם המקור בחז"ל שהלל היה חוטב עצים, אינו ברור. אכן נראה שהיתה לרמב"ם [ולבעל חובות הלבבות - עיין שער הפרישות פרק ה'] גירסא כזו בגמ' יומא ל"ה ע"ב - עיין כסף משנה סוף הלכות מתנות עניים שציין לגמ' ביומא. וע"ע בשו"ת הריב"ש סי' קנ"ג. אגב, בתפארת ישראל אבות פ"א אות מ"ו כתב שהלל היה חוטב עצים ושואב מים. מעניין מנין לו שהיה שואב מים. בברכה אילן גרינוולד 054-8493579
 4. כב סיון תשפ"ב 10:35 רגליים רחבות | מיכאל

  אולי בקש לרמוז לו שהבבליים רגליהם כרגלי הבהמה כמו שאמר לה אותו אחד בבלי לאשתו בשלי לי תרי טלפי (רגלי בהמה) ולכן היה תמה האם הוא בכלל כשר להיות נשיא ישראל ...

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר