סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

ביאור העיקרון: אמורא חולק על ברייתא

שבת כז ע"א


שלשה על שלשה בשאר בגדים
מנא ליה? - נפקא +ויקרא יא+ מאו בגד,
דתניא: בגד - אין לי אלא בגד, שלשה על שלשה בשאר בגדים מניין? תלמוד לומר: או בגד.
 

 


1.
רש"י מסכת שבת דף כז עמוד א:

דתניא - לא גרסינן, דאי מתניתא היא - היכי פליג עלה אביי ואמר: מיבעיא ליה לשלש על שלש, הא תנא תני בהדיא שלשה על שלשה בשאר בגדים מניין, אלא דרשא דרבא היא.

רש"י אומר שלא מדובר בברייתא אלא בדרשה של רבא שאביי חולק עליה, אבל על ברייתא לא יכול אביי לחלוק.

2.
וראה ב"מתיבתא", הערה ב, שמציין לפרשנים [גם לתוס' בסוגייתנו] שמיישבים גם אם נאמר שמדובר דווקא בברייתא, אלא שאביי מסתמך על ברייתא שחולקת על זו המצוטטת כאן.

3.
יוצא מכל הנ"ל שכולם מסכימים לעיקרון שאמורא לא יכול להקשות ולנסות לדחות דברי ברייתא, וחשוב לציין שמדובר בברייתא שמובאת עם פתיחה של "תניא", כלומר, גם ברייתא כזאת - ולא רק ברייתא שמובאת עם פתיחה של "תנו רבנן" - נחשבת מוסמכת ומחייבת את כל האמוראים.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר