סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 794

 

"בתחילה היו מצניעין את אוכלין דתרומה אצל ס"ת ואמרו האי קדש והאי קדש וכו'"

שבת יד ע"א


זה לשון השע"ת [או"ח סימן קנ"ד ס"ק ו'] בשיורי ברכה כתב שמ"כ בשם ר"י בן הרא"ש בספר חוקת התורה שלו שנשאל מי שהיה לו ספר תורה מונח בארון, ועשה ארון אחר והושם בו, האם יכול להשתמש בארון הראשון לשים בו גמרות. וכתב חכ"א שמותר, וראיה מפרק קמא דשבת, גבי שלא להצניע תרומה אצל ספרים משום פסידא, הא לא"ה שרי, משום דהאי קדש והאי קדש. ואין זו ראיה, דהתם ספר תורה במקומה עומדת ובקדושתה קיימה, ועוד, דשמא קדושת תרומה כקדושת ספר תורה, אבל הכא שאין ספר תורה שם, אסור להניח שם גמרות, שהרי מורידין הארון מקדושתו.

[פירות תאנה]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר