סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

אמוראים: רבא ורבינא

ברכות כג ע"א


איבעיא להו: מהו שיכנס אדם בתפילין לבית הכסא קבוע להשתין מים?
רבינא שרי, רב אדא בר מתנא אסר. אתו שיילוה לרבא, אמר להו: אסור, חיישינן שמא יפנה בהן; ואמרי לה: שמא יפיח בהן. תניא אידך: הנכנס לבית הכסא קבוע - חולץ תפיליו ברחוק ארבע אמות, ומניחן בחלון הסמוך לרשות הרבים ונכנס, וכשהוא יוצא - מרחיק ארבע אמות ומניחן, דברי בית שמאי. ובית הלל אומרים: אוחזן בידו ונכנס; רבי עקיבא אומר: אוחזן בבגדו ונכנס. בבגדו סלקא דעתך? זימנין מישתלי להו ונפלי! אלא אימא: אוחזן בבגדו ובידו ונכנס, ומניחם בחורין הסמוכים לבית הכסא; ולא יניחם בחורין הסמוכים לרשות הרבים, שמא יטלו אותם עוברי דרכים ויבא לידי חשד. ..

 

1.
מסוגייתנו משמע בבירור שמדובר ב"רבינא" שהיה תלמידו של רבא וגם רב אדא בר מתנא היה תלמידו של רבא.

2.
"רב אדא בר מתנא" היה תלמידו של רבא [וחברו של רב פפא] וראה ב"בית אהרן", כרך א ערך "רב אדא בר מתנה" שהיו 2 חכמים בשם זה. אחד היה תלמיד רב וחבר של רב נחמן ורב ששת, והשני - היה תלמיד רבא – כבסוגייתנו. והוא, שם, מסביר שהראשון נכתב "מתנה" והשני – "מתנא". ובסוגייתנו כתוב "מתנא"

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר