סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 785

 

סיום מסכת נדה והש"ס

נדה עג ע"א


מס' נדה מסתיימת בתנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העוה"ב שנאמר: "הליכות עולם לו" אל תקרי הליכות אלא הלכות. אומר הערוך לנר, בדומה למה שמסיים התנא דבי אליהו שהלומד תורה זוכה לעוה"ב כך מסתיים הש"ס במס' עוקצין "א"ר יהושע בן לוי עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק שלוש מאות ועשרה עולמות שנאמר: 'להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא' וגם כאן בא התנא להודיענו גמול ושכר לומדי התורה שמובטחים להיות בני העולם הבא. ובסיום המשנה בעוקצין מובא בשמו של רבי שמעון בן חלפתא לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום שנאמר: "ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום". מסביר התוס' יו"ט שהתנא משמיענו אע"פ שנחלקו רבותינו פעמים רבות, פן יעלה על לבנו לומר חלילה שהמחלוקת מביאה למריבה לא כן, אלא התורה היא כלי מלא ברכת ה', משום שה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום ואין בה שמץ של ריב וחילוק הלבבות, מסביר התוי"ט שהש"ס מסתיים באות מ' וכך הוא הפתיחה של הש"ס באות מ' "מאימתי קורין את שמע בערבית" וזה מרמז על 40 יום הראשונים שבהם משה רבינו היה בהר לקבל את הלוחות, ועל 40 יום השניים שבהם קיבל את הלוחות השניות, כי כל המשניות ותורה שבע"פ כולם מרועה אחד ניתנו ובסיני נאמרו. וחוץ מסדר זרעים המתחיל מאימתי, הרי שאר חמשת סדרי המשנה הגימט' של האותיות בהם מתחילים החמשה סדרים הם 40, סדר מועד מתחיל ב-י' "יציאות השבת" סדר נשים מתחיל באות ח "חמש עשרה נשים". סדר נזיקין מתחיל ב-א' "ארבעה אבות נזיקין. סדר קודשים מתחיל באות כ' "כל הזבחים" וסדר טהרות מתחיל באות א' אבות הטומאה וביחד 40 כנגד אותם 40 יום אמצעים שבהם היה משה רבינו בהר, ולכן אומר התוי"ט סיום הש"ס בפסוק "ה' יברך את עמו בשלום" ומעניין זה הוא הפתיחה של הש"ס "מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסים לאכול את תרומתן בערבית" שהכהנים הם המברכים את עמו ישראל בשלום. נזכה בעזרת השם שה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום.

[הרה"ג מיכל זילבר שליט"א]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר