סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

ביאור הביטוי: אמר רב.. "משום" רב...

[ביאור מונחי הקישור בגמרא]

בכורות כב ע"א


"אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה."

 

1.
ריש לקיש אמר "משום" רבי יהודה נשיאה.

2.
מדובר ברבי יהודה שהיה נכדו של רבי יהודה הנשיא, והוא חי בערך בזמן ריש לקיש. ויש להניח שריש לקיש הכירו ולכן יש לשאול, מדוע הוא אמר "רק" משמו, ולא נאמר "אמר ריש לקיש אמר רבי יהודה נשיאה".

3.
אפשר לומר, שמוכח מכאן, שהביטוי "משום" לא מוכיח ששני החכמים חיו בדורות שונים זה מזה ובהכרח שלא הכירו זה את זה, אלא יש לומר שלמרות שחיו באותו דור ריש לקיש לא שמע את השמועה הספציפית מרבי יהודה נשיאה באופן ישיר אלא על ידי חכם אחר.

4.
ויש להעיר: הביטוי "אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה" - 8 מופעים בש"ס ורק בניסוח זה. אין אף אמורא אחר שאמר "משום רבי יהודה נשיאה"!

5.
מכל האמור נראה לומר: לביטוי "משום" יש משמעות נוספת: אמורא פלוני מקבל את שיטתו של חכם אחר, ללא קשר אם חי בימיו או לפניו. בסוגייתנו יוצא, שריש לקיש מאמץ את שיטתו של רבי יהודה נשיאה בהרבה נושאים, ואין אף אמורא אחר שמאמץ את דברי רבי יהודה נשיאה!

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר