סקר
מסכת ערכין לעומת זבחים-מנחות-חולין -בכורות:
הקלה משמעותית
קשה באותה מידה
יותר קשה!
לא יודע


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

רבי מאיר ורבי יהודה - הלכה כרבי מאיר?

[אמוראים; כללי פסיקה]

מנחות נג ע"א


"/מתני'/. כל המנחות באות מצה, חוץ מחמץ שבתודה ושתי הלחם שהן באות חמץ.
רבי מאיר אומר: השאור בודה להן מתוכן ומחמצן;
רבי יהודה אומר: אף היא אינה מן המובחר, אלא מביא את השאור ונותנו לתוך המדה וממלא את המדה;
אמרו לו: אף היא היתה חסרה או יתרה
."

 

1.
בפשטות יש מחלוקת במשנה בין רבי מאיר ורבי יהודה.

2.
הכלל הוא שבמחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה – הלכה כרבי יהודה.
ואמנם כך פוסק הרמב"ם במשנתנו.

3.
ומפירוש המשניות לרמב"ם משמע שאין הלכה כרבי יהודה,

4.
מסבירים האחרונים, שכנראה "אמרו לו" אלה חכמים, והם סוברים כרבי מאיר ולכן אין הלכה כרבי יהודה.

5.
לגבי הסתירה בין פירוש המשניות לרמב"ם ב"משנה תורה" מסבירים שרבי יהודה מסכים לרבי מאיר באופן עקרוני.

5.1
ופשוט יותר לומר שהרמב"ם חזר בו ופסק ב"משנה תורה" כרבי יהודה.

6.
אלה שמסבירים שהרמב"ם פסק כרבי יהודה נגד רבי מאיר מסבירים שדברי חכמים לא מלמדים שהם סוברים ממש כרבי מאיר, אלא הם רק העירו על הסברו של רבי יהודה.

7.
כמו כן מעירים האחרונים שיש לפסוק כרבי מאיר מפני שיש אמוראים בדף נג עמוד ב [רב חסדא; רבה; ורב יוסף] שמסבירים את רבי מאיר, ומוכח מכך שהם פוסקים כמותו.
על כל הנ"ל ראה "מתיבתא", "ילקוט ביאורים", עמוד עט, ובהערה לב.עיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר