סקר
האם אתה לומד עם גמרא מפורשת/מבוארת?


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים


רבי יוסי החורם

מנחות לז ע"א

 
"רבי יוסי החורם אומר: מצינו ימין שנקרא יד, שנאמר: (בראשית מ"ח) וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו".

כתב התוספות:
"רבי יוסי החורם - פי' בקונטרס חוטמו היה שקוע כעין חרום דבכורות (דף מג:) ותימה הוא לומר שכינהו בלשון גנאי אלא על שם מקומו נקרא כן, מ"ר".

ובמהדורת שטיינזלץ הביא שיש מפרשים שהיה דייג, כי חרם היא רשת, כמו בתוספתא מסכת מכשירין פרק ג הלכה יב:
"כיצד צדין דגים בחזקת טהרה בין שצדן בחרם ובין שצדן בכפיפה ובין שצדן במצודה".

ועל קושיית ר"י "ותימה הוא לומר שכינהו בלשון גנאי" יטען רש"י שאינו תימה, שהרי כך מצינו בקטינא חריך שקי (מסכת ברכות דף מו ע"א), שאיחרכו שקיה, וקרו ליה קטין חריך שקיה (מסכת בבא מציעא דף פה ע"א) – שכינויו היה על שם שוקיו החרוכות.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר