סקר
האם אתה לומד עם גמרא מפורשת/מבוארת?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"ולית הלכתא כ..."

[אמוראים; כללי פסיקה]

מנחות לז ע"ב


רבי ישמעאל אומר: ארבעתן ארבע מצות. אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי ישמעאל.
ולית הלכתא כותיה.
רבינא הוה קא אזיל אבתריה דמר בר רב אשי בשבתא דריגלא,
איפסיק קרנא דחוטיה ולא אמר ליה ולא מידי;
כד מטא לביתיה,
אמר ליה: מהתם איפסיק,
א"ל: אי אמרת לי, מהתם שדיתיה...

 

1.
שמואל פסק הלכה כרבי ישמעאל [כנראה ששמואל "הלך" בשיטתו של רבי ישמעאל בכמה מקומות בש"ס].

2.
הניסוח כמו בסוגייתנו "אמר שמואל הלכה כרבי ישמעאל" - מופע יחידאי בש"ס.

3.
והגמרא ["סתמא דגמרא" / "רב אשי"] מכריעים כחכמים. נשאלת השאלה מדוע הגמרא מנסחת "ולית הלכתא כרבי ישמעאל" ולא מנסחת באופן חיובי - כבדרך כלל - "הלכה כחכמים"?

4.
הגמרא ממשיכה:

רבינא הוה קא אזיל אבתריה דמר בר רב אשי בשבתא דריגלא,
איפסיק קרנא דחוטיה ולא אמר ליה ולא מידי;
כד מטא לביתיה,
אמר ליה: מהתם איפסיק,
א"ל: אי אמרת לי, מהתם שדיתיה...

מה"סיפור מעשה" משמע שרבינא ומר בר רב אשי סוברים כתנא קמא ולא כרבי ישמעאל וכפסק ה"והלכתא" לעיל.

5.
לאור מבנה הסוגיה לעיל נראה לומר שאת הביטוי "ולית הלכתא כוותיה" אמרו חכמי בית המדרש - חבריו של שמואל או חבריו של רב יהודה שאמר את ההלכה בשם שמואל. ולא מדובר במושג הנפוץ "והלכתא כ..." [שמנוסח באופן חיובי כבדרך כלל] שלגביו מקובל לומר שמדובר בהכרעה מאוחרת של עורכי הגמרא או אפילו של הסבוראים.
לפי זה יש תשובה להערתנו לעל בסעיף 3.

5.1
הערה: הניסוח "ולית הלכתא כוותיה" מוסב להכרעה של שמואל "הלכה כרבי ישמעאל", או אולי הוא מוסב על שמואל שפסק כרבי ישמעאל. [אבל לא נראה שיש נפקות בין שתי האפשרויות].

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר