סקר
האם אתה לומד עם גמרא מפורשת/מבוארת?


 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו   

 

מי שיש לו שני ראשים

 

"בעא מיניה פלימו מרבי: מי שיש לו שני ראשים באיזה מהן מניח תפילין? אמר ליה או קום גלי, או קבל עלך שמתא. אדהכי אתא ההוא גברא, אמר ליה: איתיליד לי ינוקא דאית ליה תרי רישי, כמה בעינן למיתב לכהן? אתא ההוא סבא תנא ליה, חייב ליתן לו י' סלעים וכו'" (מנחות, לז ע"א). 


נושא מרכזי לעיון: הרקע הגנטי להיווצרות אדם בעל שני ראשים


התופעה של רב-ראשיות (Polycephaly) היא אמנם תופעה נדירה אך אפשרית בבני אדם ובבעלי חיים (מקרה אחד מתוך 50,000 – 200,000 הריונות). ייתכן ורבי שלא הכיר את תופעה זו סבר שיש בשאלה משום זלזול בדברי חכמים או אולי הגיב כך משום שלא היה מקום לברר את ההלכה באירוע נדיר כל כך. הקרן אורה בסוגיה מציע הסבר לשאלתו של פלימו:

"גמרא: מי שיש לו ב' ראשים כו'. ורבי גער בו, כי דבר שאינו שאל. מכל מקום יש להבין שאלתו. ועל כן מיבעיא ליה באיזה מניח על של ימין או על של שמאל? כי היכי דשל יד מניח על שמאל אע"ג דשולט בשתי ידיו, אלמא דמקום הנחת תפלין הוא בצד שמאל, הכא נמי בשני ראשים אפשר מניח על השמאלי. והתוס' ז"ל הביאו דברי המדרש דבאו לפני שלמה לדון ונמצא בשאר ארצות בריה כזה. וזה שאמר לו איקום גלי כו'? ואם כן גם לענין תפלין אפשר להמצא שאלה זו באדם כזה. אבל באמת בריה זו לאו בכלל אדם הוא ואפילו קיבל עליו עול מצות אין קבלתו כלום ואין להאריך בזה"

נראה שהקרן אורה מתחבט בשאלה מדוע רבי רצה להעניש את פלימו אם התופעה של אדם בעל שני ראשים קיימת. מתרץ הקרן אורה שגם אם קיים אדם כזה אין הוא חייב במצוות ולכן אין מקום לשאלה. על פי פירוש רש"י (בראש עמוד ב') כעסו של רבי על פלימו במקומו עומד משום שגם אם נולד אדם בעל שני ראשים הרי הוא טריפה ולא יגיע לגיל הנחת תפילין.

רב-ראשיות היא מצב שבו קיים יותר מאשר ראש אחד ואחד מהופעותיו הוא דו-ראשיות המתוארת בסוגיה. אמנם התופעה קיימת במידה נרחבת במיתולוגיות שונות אך היא מתועדת היטב גם במציאות בקיומם של יצורים דו-ראשיים ותלת-ראשיים. בכל ראש יש מוח עצמאי ובאופן כלשהו הם מחלקים ביניהם את השליטה על האיברים השונים והגפיים. מידת השליטה היחסית בין המוחות השונים איננה קבועה בהשוואה בין הפרטים השונים. במקרים אלו מתקיים כעין מאבק שליטה על בקרת התנועה דבר שבא לידי ביטוי בתנועה מסוחררת או בזיג-זג. בנחשים נמצא שהראשים אף מתקיפים זה את זה. מצב זה איננו מאפשר לבעל החיים לשרוד בטבע. רוב הנחשים בעלי שני הראשים חיים רק מספר חדשים אך קיימים דיווחים על כמה פרטים שחיו לאורך זמן ואף העמידו צאצאים נורמליים. בבעלי חיים קשה לקבוע את הגבול בין מצב שבו מדובר בבעל חיים אחד בעל שני ראשים או של שני בעלי חיים בעלי גוף משותף. בבני אדם תאומים דו-ראשיים נחשבים כתאומים כלומר שני פרטים נפרדים בעלי תודעה עצמאית. 

התופעה מוכרת ומתועדת בשם "תאומי סיאם" והחיבור ביניהם עלול להיות בצורות שונות. מקור השם הוא בתאומים שנולדו בסיאם (כיום תאילנד) וחיו בין השנים 1874-1811. תאומים אלו התפרסמו בעולם המערבי במופעי קרקס שבהם השתתפו. מקרה מודרני מפורסם בבני אדם הוא של התאומות אביגיל ובריטני הנסל שנולדו בשנת 1990. לתאומות שני ראשים, שני לבבות, שלוש ריאות ושני עמודי שדרה ואילו שאר האברים משותפים. כל אחת מהתאומות שולטת הגפים שבצידה ובתיאום הדדי הן יכולות ללכת, לרוץ ואף לנגן בפסנתר. ברפואה המודרנית מתבצעים נסיונות להפריד בין תאומים סיאמיים אך הסיכוים וההצלחה תלויים ברמת החיבור ביניהם. כאשר האיברים הפנימיים משותפים אין אפשרות לבצע הפרדה. בשנת 1995 נולדו תאומות סיאמיות בבית החולים "שניידר" והופרדו בהצלחה. לעומת זאת, תאומות סיאמיות שנולדו בבית החולים "שיבא" והיו מחוברות בבית החזה עם לב משותף אחד נפטרו שלושה ימים לאחר לידתן, כתוצאה מקריסת מערכות.
 

            
צב בעל שני ראשים          צילם: Philippe Wagneur   פוחלץ עגל בעל שני ראשים      צילום: המוזיאון לטבע בירושלים


הבסיס הגנטי לתופעת שני הראשים דומה באופן עקרוני למנגנון הגורם ליצירת תאומים סיאמיים אלא שהוא קיצוני יותר. נקודת ההתחלה היא ביצירת תאומים זהים הנגרמת מכך שביצית מופרית אחת מתחלקת לשני עוברים נפרדים. באופן נורמלי כל עובר ממשיך להתפתח באופן עצמאי ומתקבל אורגניזם שלם. תאומים זהים יכולים להתפתח בשק עובר ושליה נפרדים או יכולים לחלוק שק עובר ושליה משותפים כתלות בשלב שבו התפצלה הביצית. כאשר התאומים מתפתחים בשק עובר משותף הם עלולים להתפתח באופן משותף ולהיות מחוברים זה לזה ברמות שונות. קיימות שתי תיאוריות להסבר התופעה. תיאוריה אחת טוענת שהדבר מתרחש כאשר הביצית המופרית איננה מתפצלת באופן מושלם. התיאוריה השנייה טוענת שאמנם פיצול הביצית המופרית התבצע באופן תקין אלא שמאוחר יותר איברים של שני העוברים התמזגו והפכו למשותפים. על פי תאוריה זו רמת שיתוף האיברים תלויה במשך הזמן שההתמזגות התקיימה והעמדה היחסית של העוברים זה לעומת זה. קיימת סברה שכאשר עובר אחד דומיננטי יותר הוא מתפתח על חשבון אחיו וגורם למוות של חלק מאיבריו ואת מרכיביהם הוא סופג לתוכו. בסופה של ההתפתחות מתקבל עובר שלם הכולל בתוכו איבר או איברים שנותרו מאחיו.


 

רשימת מקורות:

 Polycephaly from Wikipedia, the free encyclopedia
 

לעיון נוסף:
 

בערוץ 7: ברזיל: תינוק נולד בריא - עם שני ראשים,  דיון הלכתי סוער סביב עוף עם 4 רגליים.

Joined for life - co-joined six-year-old Hensel twins share many body parts: includes a related article on a set of sextuplets - Cover Story
The most intimate bond
 

כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.   

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר