סקר
מסכת בבא קמא:

 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים


על כל קוץ וקוץ תילין תילין

זבחים קטו ע"ב

 

"רבי ישמעאל אומר: כללות נאמרו בסיני, ופרטות באהל מועד.
רבי עקיבא אומר: כללות ופרטות נאמרו בסיני, ונשנו באהל מועד, ונשתלשו בערבות מואב".


לא נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא במציאות שהיתה, ומודה רבי עקיבא שבסיני נאמרו רק הכללים.
אלא שרבי עקיבא לשיטתו שהיה דורש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות (מסכת מנחות דף כט ע"ב), ולדידו כל הפרטות כבר היו גלויות ברמיזתן. דברים שאפילו משה רבינו לא היה יודע מה הוא אומר (שם).

כיוצא בדבר אתה אומר (מלשון המשנה בראש השנה ג, ח), במסכת שבת דף צו ע"ב:
"תנו רבנן: מקושש זה צלפחד, וכן הוא אומר (במדבר טו) ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש וגו' ולהלן הוא אומר (במדבר כז) אבינו מת במדבר, מה להלן צלפחד, אף כאן צלפחד, דברי רבי עקיבא.
אמר לו רבי יהודה בן בתירא: עקיבא, בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין. אם כדבריך, התורה כיסתו ואתה מגלה אותו!".

ומה יענה רבי עקיבא?
אלא שלדידו התורה לא כיסתו כלל, והרי הדבר גלוי בגזירה שוה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר