הלימוד היום באתר
מוקדש לע"נ
פנינה בת ר' מאיר ועלוועל מוסקוביץ