השימוש היום באתר
מוקדש בתפילה לזש"ק
ליצחק נסים חיים בן רות
ולאפרת שירה בת רוחמה