סקר
באיזה סבב של "דף יומי" אתה?
ראשון
שני
שלישי
רביעי ומעלה


 
Skip Navigation Links > > תפילת ר' נחוניה בן הקנה

תפילת ר' נחוניה בן הקנה

תפלת בית המדרש בכניסתו וביציאתו

כתוב בטור ושו"ע או"ח סי' ק"י סעיף ח' הנכנס לבית המדרש יתפלל:
יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא אכשל בדבר הלכה ױשמחו בי חברי ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יכשלו חברי בדבר הלכה ואשמח בהם: כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה: גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך:

וכתב מ"א בשם האר"י ז"ל שיש לאמרה בכל בוקר, ותפלת מודה בכל ערב.

וכתב הטו"ז שיש לומר נוסח אחר:
יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי שתאיר עיני במאור תורתך ותצילני מכל מכשול וטעות הן בדיני איסור והיתר הן בדיני ממונות הן בהוראה הן בלימוד: גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך: ומה ששגיתי כבר העמידני על האמת. ואל תצל מפי דבר אמת עד מאד. כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה:

כתוב בספר מעבר יבק (מאמר ד' ח"ב פ"ב) שקבלה בידו לומר:
יערוף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב. צור תעודה חתום תורה בלמודי (כל זה יאמר ג"פ ישר והפוך):
ברוך אתה ה' למדני חקיך (ג"פ ישר והפוך):
בחקותיך אשתעשע לא אשכח דבריך (ג''פ ישר והפוך):
שיר המעלות הנה ברכו את ה' כל עבדי ה' העומדים בבית ה' בלילות. שאו ידיכם קודש וברכו את ה' יברכך ה' מציון עושה שמים וארץ:
לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו ליחד י"ה בו"ה בשם כל ישראל הריני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מדות ישרות ולידי ידיעת התורה:
(ואח"כ יאמר י"פ)
זכר דבר לעבדך על אשר יחלתני:


וביציאתו יאמר:
מודה אני לפניך ה' אלהי ואלהי אבותי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרנות. שאני משכים והם משכימים. אני משכים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים. אני עמל והם עמלים. אני עמל ומקבל שכר. והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אני רץ והם רצים. אני רץ לחי העולם הבא. והם רצים לבאר שחת. שנאמר ואתה אלהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך:


עיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר