מגילה דף טז

דף טז עמוד א
* "ויאמרו נערי המלך משרתיו לא נעשה עמו דבר" - לא מפני שאוהבין את מרדכי אלא מפני ששונאים את המן.
* המן - היה ספר של כפר קרצום 22 שנה.
* כל האומר דבר חכמה אפילו באומות העולם נקרא חכם.
* ויאמר חרבונה וגו' - אף חרבונה רשע באותה עצה היה כיון שראה שלא נתקיימה עצתו מיד ברח.

דף טז עמוד ב
* "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" - אורה זו תורה, שמחה זה יום טוב, ששון זו מילה, יקר אלו תפלין.
* את עשרת בני המן ואת המילה 'עשרת' - צריך לומר בנשימה אחת (כי נשמתם יצאה ביחד).
* גדול תלמוד תורה יותר מ: הצלת נפשות, בנין בית המקדש, כבוד אב ואם.