תענית דף ט

דף ט עמוד א
* 'עשר תעשר' - עשר בשביל שתתעשר (ובדבר זה מותר לנסות את הקב"ה).
* מטר יורד אפילו אם רק יחיד זקוק לכך, אך פרנסה לא באה לעולם בזכות אחד אלא רק בשביל רבים הזקוקים לכך.
* מתנות טובות שניתנו לעם ישראל: באר - בזכות מרים, עמוד ענן - בזכות אהרן, מן - בזכות משה.
* מרים מתה בניסן ואהרן באב ומשה באדר.

דף ט עמוד ב
* כל צדיק וצדיק הקב''ה עושה לו 'חזיז' (להריק לו גשמים על שדותיו) בפני עצמו.
* לדעת ר' אליעזר כל העולם כולו ממימי אוקיינוס הוא שותה, ולדעת רבי יהושע ממים העליונים הוא שותה.
* גדול יום הגשמים כיום שנבראו בו שמים וארץ.