סוכה דף נג

דף נג עמוד א
* בשמחת בית השואבה - חסידים ואנשי מעשה אמרו "אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו", ובעלי תשובה אמרו "אשרי זקנותנו שכפרה את ילדותנו" וכולם אמרו "אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחול לו".
* הלל הזקן כשהיה שמח בשמחת בית השואבה אמר "אם אני כאן הכל כאן ואם איני כאן מי כאן".
* לעולם אל יטיח אדם דברים כלפי מעלה.
* אמר ר' יהושע בן חנניה: כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה לא ראינו שינה בעינינו.

דף נג עמוד ב
* ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים, לעשות שלום לכל העולם כולו על אחת כמה וכמה.
* כמות התקיעות המינימאלית במקדש ליום היא 21 (ולדעת ר' יהודה: 7), והכמות המקסימאלית היא 48 (ולדעת ר' יהודה: 16).