סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 

פורום פורטל הדף היומי

פסחיםצד ע"אכה אדר תשפ"א10:54חז''ל אמרו שהארץ כדורית / ‏אליעזר מ ש
1] מופיע בזוה''ק ויקרא י', ובמדרש רבה על ספר במדבר נשא י''ג עה''פ: 'מזרק אחד כסף' , ובתלמוד ירושלמי מסכת עבודה זרה התחלת פרק ג'.
2]ובמסכת פסחים צ''ד ועירובין נ''ו: ''עגלה בצפון ועקרב בדרום'' ושם בפירוש הראשון במאירי: 'על קוטב צפוני ועל קוטב דרומי', ובריטב''א, שאלו הן קוטבי הגלגל הקבועים. כלל זה הוא תצפית מכדור הארץ לכוכבים, ולמקומו ביחס אליהם. ובתוכו מובנה כדוריות הארץ והיותה מרחפת בשמים, ואחת ההוכחות הידועות לכך.(הבאור למאמר הזה פרסמתי פה בפורום)
3]ושם בפסחים צ''ד :''חכמי ישראל אומרים: גלגל עומד [קבוע] ומזלות חורין , וחכמי אומות העולם אומרים :גלגל חוזר ומזלות עומדין [קבועין - בו] והם תיאוריית הגלגלים של התוכנים היונים, (כמו שפירשו הראשונים) ולא כתוב שם שחכמי ישראל חלקו עליהם גם בעניין כדוריות הארץ.(הביאור למאמר זה פרסמתי כאן בפורום)
4] וחכמינו ידעו זאת גם ממסורת תורה שבעל פה. וכמו שכתבו הראשונים שבפירוש למצות קדוש החודש נמסר ידע אסטרונומי הקשור לחודש הלבנה. ופשוט, שהידע שהארץ ככדור שתלוי בשמים, והלבנה חגה סביבה, ובלילה, מאור הלבנה בא מקרינת השמש שנמצאת מאחור בשמים ומאירה לצד השני של כדור הארץ. פשוט, שהידע הזה נכלל כחלק בסיסי במידע הזה. וכל מצוה נתנה בפירושה - כידוע.
5]גם , כתב הרמב''ן בהקדמתו לפירושו על התורה, שבכלל 49 שערי בינה שנתנו למשה רבינו ע''ה, היו כללים בחוכמות הטבע, ו'מעשה בראשית' ו'מעשה מרכבה'. ופשוט, שנכללו בהם גם ידיעות בסיסיות אלו, ושמשה רבינו מסרן לישראל, כדי להתבונן בבריאה, וכחלק מהפירוש למצות קדוש החודש. [אם כי יתכן וידיעות אלו כבר נודעו במחקר המדעי בזמנו ובמקומו של משה רבינו]
6] ובישעיהו מ': ''היושב על חוג הארץ'', ושם בפירוש הראב''ע: [ רבי אברהם בן עזרא]ש''חוג'' מלשון דבר עגול, ושכאן מפורש עגולת הארץ, הגם שאין צורך שזה יהיה כתוב במקרא, כי כבר נודע בראיות.
7] והראיות במחקר המדעי ,לכך, כבר כתובות בספר חוכמת הטבע לאריסטו. והיו ידועות לכל המשכילים. וזה הטעם שבתלמוד בבלי ועוד לא היו צריכים לפרט הרבה.
8]וכ''כ רבנים גדולים, שרז''ל אמרו כדוריות הארץ, ובהם הרמ''א המהר''ל והמלבי''ם ועוד רבים . ולכן, כך יש לפרש בסוגיא בפסחים צ''ד. ואין לפרש שם, מה שיש שטענו לומר שחז''ל הניחו הארץ שטוחה, שזו פרשנות מאד מוטעית.

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר