סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 

פורום פורטל הדף היומי

פסחיםצד ע"ביח אדר תשפ"א12:48מחלוקות חכמינו עם חכמי אומות העולם / ‏אליעזר מ ש
בפסחים צ''ד יש שני מאמרים שיש בהם מחלוקות בין חכמי ישראל לחכמי אומות העולם . בעזר האל אבארם:
1] תנו רבנן:חכמי ישראל אומרים גלגל עומד ומזלות חוזרין . הקדמה:יש את המראה של ''עגלה בצפון ועקרב בדרום'' [לפי פי' רבינו יהונתן והפירוש הראשון במאירי והריטב''א] מהחצי הצפוני של כדור הארץ, אנו נראה את המון ''כוכבי השבת'' נעים במתואם על 'מזלותיהם'=קבוצותיהם במסלול ממזרח למערב בקשת נוטה לדרום, סביב נקודה שנצפית ברום רקיע מעל הקוטב הצפוני של כדור הארץ. ומחצי כדור הארץ הדרומי, אנו נראה את המון 'כוכבי השבת' נעים במתואם סביב נקודה שנצפית ברום רקיע מעל הקוטב הדרומי של כדור הארץ. המחלוקת בין חכמי ישראל לחכמי אומות העולם, היא, כיצד להסביר מבחינה מדעית אסטרונומית את המראה הזה. לפי חכמי אומות העולם, כל ''כוכבי השבת'' קבועים בכדור שמים ענקי שמתגלגל ומשלים סביבנו סיבוב ביממה פחות כמה דקות .קטבי ציר סיבובו מכוונים לקטבי כדור הארץ הצפוני והדרומי . זוהי תיאוריית הגלגלים היונית שהייתה מקובלת במדע דורות רבים עד לפני כ340 שנה - בערך , והיא מכונה: ''האסטרונומיה הישנה''.[הסבר זה, ע''פ הראשונים]
2]חכמי ישראל דחו את התיאוריה הזו, ואמרו, שכל הכוכבים מרחפים במרחבי השמים. והמראה הזה הוא בגלל סבוב כדור הארץ סביב צירו שמשלים סבוב ביממה תוך כדי שהוא מקיף את השמש . כמו שכתוב בזהר ויקרא דכולי ישובא מתגלגלא בעגולא ככדור וכו' וזה כמו האסטרונומיה בימינו. [לחלק מהסבר זה יש סימוכין מה''ראשונים'', וחלקו מפורש בהם, כל ההסבר הזה, הוא לפי הרב הגדול רבינו היש''ר מקנדיא זצ''ל, שהיה גם רב גדול תלמיד חכם גדול, וגם רופא חשוב, וגם איש מדעי הטבע. וכן, לפי הרב דוד גנז, גם בש''ס שטיינזלץ-אבן ישראל, וכן בש''ס שוטנשטיין, מציינים שדעת חכמי ישראל שכאן היא כמו האסטרונומיה המודרנית. אמנם, יתכן לומר, שדעת חכמינו כאן שהכוכבים מרחפים ולא קבועים בגלגלים, מבלי להכנס לשאלה אם כדור הארץ מקיף את השמש או להיפך, וזה לפי 'תורת היחסות'. [של א. איינשטיין, ואין כאן המקום להאריך בזה ]
3] חכמי ישראל אומרים גלגל עומד - פירוש: המרחב והחומר הבין כוכבי נייח, ואין הכוכבים קבועים בגלגל או גלגלים שמסבבים אותם. ונראים חוזרים לעינינו ומשלימים היקף סביבינו. בדרך כלל, המרחב הבין כוכבי קרוי בלשון המקרא וחז''ל 'שמים' - [מלשון:'שם'-'ספורנו עה''ת ו''אדרת אליהו לגר''א] או 'רקיע'. והחומר הבין כוכבי הוא ה'שחקים'- חומר דק [ראה בפי' הראב''ע לאיוב...אציין בל''נ בהמשך] רק הרקיע הראשון - האויר שסביב כדור הארץ ה''וילון'' ה''אהל'' קרוי: 'גלגל' במקרא =האטמוספירה , כמ''ש [ תהילים ] ''קול רעמך בגלגל האירו ברקים תבל'' תופעות הברק והרעם הם רק בתחומו. ורק כאן, מכנים את מרחבי השמים שבהם הכוכבים: ''גלגל'', כי זו השגה על התיאוריה של חכמי יון שהייתה מקובלת בימים הם ודורות רבים לאחר כך, שטענה שכל 'כוכבי השבת' ממש קבועים בכדור שמים ענקי שמסבבם, כמו למשל מסמרים שקבועים בלוח עץ שמסתובב [וכן כוכבי הלכת והשמש והירח, כל אחד קבוע בגלגל שמסבב אותו] ואת התיאוריה השגויה הזו באו חכמי ישראל לדחות.
4]וחכמי אומות העולם אומרים: גלגל חוזר וכו' - תיאוריית הגלגלים היונית -כמו שהוסבר
5] אמר רבי תשובה לדבריהם שלא מצינו עגלה בדרום ועקרב בצפון - שאין הם יכולים להסביר את הכוון הקבוע של קוטבי כדור השמים הענקי -שקיים לפי דעתם -לקוטבי כדור הארץ , למה זה לא זז משם, עד שנראה את ה'עגלה' וה'עקרב' במקומות אחרים ? 6] מתקיף לה רב אחא בר יעקב וכו' -מביא שני משלים לתיאוריה שהייתה לחכמי יון ,היא תיאורית ה'ציר' שטענה שיש כביכול ציר של חומר או אנרגיה שקוף וחזק שיוצא מקטבי כדור הארץ לקוטבי גלגל כדור השמים הענקי שבו כל 'כוכבי השבת' לפי דעתם. ורב אחא לא מביא ראיה לחכמי אמה''ע ,ולא מקשה על חכמי ישראל, וכל כונתו מדוע רבי מתעלם מהתיאוריה הזו,הרי כך לא ישכנע את הנכרים. ומה טעם חכמי ישראל לא קבלו את כל התאוריות האלו? אולי בגלל העיון המדעי, או שגם היו להם מסורות סותרות. וכן רואים בברכות נ''ח בעניין כוכב השביט שזו דעת חכמי ישראל, דלא כתיאוריית הגלגלים, שהרי לפ תאורייה זו אי אפשר לומר שהשביט כוכב אלא אד, עיי''ש ב''מעדני יו''ט ''על הרא''ש.[ הגמרא לא האריכה בהסבר, כי כל ההסבר הזה לדעות חכמינו וחכמה''ע, הם דברים שנלמדו בהרחבה בימיהם]

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר