סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 

פורום פורטל הדף היומי

זבחיםפה ע"בא אב תשע"ח01:59הערה / ‏שמואל דוד
פה:

אמר רבי חייא בר אבא בעי רבי יוחנן אימורי קדשים קלים שהעלן לפני זריקת דמן ירדו או לא ירדו א"ל רבי אמי ותיבעי לך מעילה א"ל מעילה לא קמיבעיא לי דזריקה הוא דקבעה להו במעילה כי קמיבעיא ליה ירידה ופשיט לא ירדו ואין בהן מעילה רב נחמן בר יצחק מתני הכי א"ר חייא בר אבא בעי רבי יוחנן אימורי קדשים קלים שהעלן לפני זריקת דמן יש בהן מעילה או לא א"ל רבי אמי ותיבעי לך ירידה א"ל ירידה לא קא מיבעי' לי דנעשו לחמו של מזבח כי קמיבעי' לי מעילה ופשיט הכי לא ירדו ואין בהן מעילה

לכאורה ליכא נפקא מינה להלכה בין הני תרי לישני.
וא״כ צ״ע על העין משפט, שציין על הלישנא בתרא להרמב״ם בפסולי המוקדשין ובמעילה, ומדוע לא ציין על הלישנא קמא.

והנה עיינתי במהר״י קורקוס ברמב״ם פסוה״מ וז״ל פרק המזבח מקדש בעיא דרבי יוחנן ופשיט ר׳ אמי דלא ירדו.
ולחד לישנא גם ר׳ יוחנן פשיטא ליה דלא ירדו כו׳

ולפי דבריו אפשר לומר שניחא ליה להעין משפט לציין על לישנא אחרינא כיון דר׳ יוחנן גופיה פשיט ליה דלא ירדו.

ועיין דקדוקי סופרים. ודו״ק.

מה דעת חכמי הפורום בזה?

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר