סקר
בעקבות מסכת שקלים - האם תרצה ללמוד עוד מסכת מהתלמוד הירושלמי?

 

פורום פורטל הדף היומי

נזירלב ע"ביא תשרי תשע"ו22:43שטפוהו רבנן לר' אליעזר ואוקמיה בשיטתייהו / ‏אליצפן
אמר רבה: שטפוהו רבנן לר' אליעזר ואוקמיה בשיטתייהו,

דתנן: פותחין בנולד, דברי ר"א, וחכמים אוסרין. (הציטוט הוא ממסכת נדרים סד ע"א).

מסביר "המפרש" (מיוחס לתלמידי רש"י):

שטפוהו רבנן לרבי אליעזר - והעבירוהו מדעתו כמו שטף מים (ב"מ ק:) והעמידוהו בשיטה שלהן דאין פותחין בנולד דאילו במסכת נדרים תנן בפ' רבי אליעזר פותחין בנולד דברי ר"א וחכמים אוסרין ואילו כי הדר אתי להכא במסכת נזיר אודויי אודי להו מדקא חזינא דלא פליג עלייהו במתני' כבמס' נדרים דנדרים מקמי נזיר נשנית וכדמפרש ברישא דמסכתא דאיידי דתני כתובות דאית בה המדיר תנא נדרים ואיידי דתנא נדרים תנא נזיר.

ר' אליעזר חי כמה דורות לפני רבי עורך המשנה. האם כבר בימי ר' אליעזר או תלמידיו היא סדר למשניות, כך שבישיבות שנו תמיד את ענייני הלכות נזיר אחרי ששנו את הלכות נדרים?

כך שכשרבי יהודה הנשיא בא לחבר את המשנה ממקורות תנאיים שקדמו לו - כבר קיבל קבצים מסודרים שבהם בהלכות נדרים עדיין מוצגת המחלוקת, ובהלכות נזיר כבר לא?

או שזו עריכה של רבי עצמו, בגלל הסדר שקבע למשניות ולמסכתות, וכפי שכתב הרמב"ם בהקדמה שלו לפרוש המשנה: "וכאשר אסף כל הסברות והשמועות החל בחבור המשנה הכוללת ביאור כל המצות הכתובות בתורה, מהם קבלות מקובלות ממשה ע"ה, ומהם למידיות שלמדום על פי הדין ואין בהן מחלוקת, ומהם למידיות שנפלה בהם מחלוקת בין שני הדנים, וקבעם כפי מחלוקתם פלוני אומר כך ופלוני אומר כך, ואפילו יחיד החולק על רבים קבע דברי היחיד ודברי הרבים. ועשה כן לכמה ענינים מועילים מאד נזכרו במשנה עדיות", ומאחר וכבר ציין פעם אחת את המחלוקת לא טרח לציין אותה שוב במסכת אחרת. ושם אותה רק בנדרים כי היא מופיעה בסידור שלו לפני נזיר.

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר