סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 

פורום פורטל הדף היומי

סוכהמח ע"איח תמוז תשע"ה12:02בל תוסיף "בל תוסיף" / ‏אור חדש
מתני' סוכה שבעה כיצד גמר מלאכול לא יתיר את סוכתו אבל מוריד את הכלים מן המנחה ולמעלה מפני כבוד יו''ט האחרון של חג:
גמ' ... אין לו מקום להוריד כליו מהו? ר' חייא בר (רב) אמר פוחת בה ארבעה ור' יהושע בן לוי אמר מדליק בה את הנר ולא פליגי הא לן והא להו הא תינח סוכה קטנה סוכה גדולה מאי איכא למימר דמעייל בה מאני מיכלא דאמר רבא מאני מיכלא בר ממטללתא מאני משתיא במטללתא:

רש"י
אבל מוריד הוא את הכלים. ואת המצעות שנשתמש בהן בתוכה כדתניא בפ' הישן (לעיל דף כח:) היו לו כלים נאים ומצעות נאות מעלן לסוכה: מפני כבוד יום טוב. שמראה כמכין עצמו לקראתו למקום שיסעוד שם הלילה:
גמ' אין לו מקום. אחר לאכול שם (שיוריד כליו וצריך לאכול בסוכה) ביו''ט האחרון: מאי. מה יעשה להוכיח שאינו מוסיף על המצוה לעשות סוכה שמנה ימים: פוחת בה ארבעה. טפחים ופוסלה:
מדליק בה את הנר. דאמרי' (דף כט.) שרגא בסוכה קטנה לבר ממטללתא:

רש"י וכל הראשונים הסבירו שהבעיה שנידונה בגמרא הינה "כיצד יוכיח שלא בא להוסיף על מצוות סוכה ביום שאינו מצווה בה- שמ"ע" והפתרונות הם או לאכול בבית או לפסול הסוכה או להכניס לסוכה דבר שלא מכובד לסוכה.

מס' קשיים יש בהסבר זה:
א: הנושא של המשנה הינו "כבוד יו"ט של שמ"ע" כפי שמסיימת המשנה במפורש ולא "בל תוסיף"
ב:"בל תוסיף" לא מוזכר כלל לא בגמרתנו ולא בכל סביבותיה ו"הוכנס" לכאן רק כדי להסביר למה צריך "לפסול" הסוכה
ג: אם אכן יש כאן חשש לבל תוסיף דאו' שנפתר ע"י פסילת הסוכה כיצד ניתן לפתור הבעיה ע"י הכנסת נר או סיר לסוכה (הרי זה לא פוסלה לכאו')
ד: בעקבות השאלה הנ"ל נאלץ ר' מנוח לפסוק שסוכה אכן נפסלת אם יש בה כלים לא מכובדים, אומנם אע"פ שזו מסקנה ישירה להסבר של רש"י בסוגיה אף פוסק לא הסכים להלכה עם שיטת ר' מנוח, א"כ הסברו של רש"י מוביל למסקנה לא נכונה להלכה!
ה: למה אין כלל דיון בגמרא לגבי הבעיה הנדונה במשנה והיא "כיצד מראה עצמו שמכבד היו"ט"? הרי לרש"י כל הדיון הינו כיצד לא יעבור על בל תוסיף.
ו: לכאו' אין אדם עובר על בל תוסיף שלא בזמן המצווה אא"כ מכוון מפורשות שעושה לשם מצווה, אצלינו לא מכוון לכך וע"כ לא אמורה להיות כלל בעיית "בל תוסיף"

ליישוב כל הקושיות הנ"ל מוצע הסבר חלופי :
הנושא של הגמרא הינו אותו הנושא שבו סיימה המשנה והוא "להראות כבוד ליו"ט של שמ"ע"
החידוש הוא שחלק מהותי מהוראת הכבוד לשמ"ע הינו בכך שיום זה הינו יום עצמאי מיוחד ואינו נכלל בימי חג הסוכות, דבר זה נתבאר בסוגיה הקודמת למשנתינו ושם סיכמה הגמרא את כלל ההבדלים שבהם ניכר היום כנבדל מסוכות בר"ת "פז"ר קש"ב" כאשר ר' זה כדברי רש"י: רגל בפני עצמו: שאין יושבין בסוכה:

כלומר חשיבות היום וכבודו בתור יו"ט עצמאי ניכרת בכך שלא יושבים בסוכה! ממילא אדם שנאלץ לשבת בסוכה בשמ"ע כיוון שאין לו מקום אחר לאכול בו נשאר רק עם "פז קש"ב" וחסר לו בהוראת כבוד היום
שואלת הגמרא מה יעשה? ועונה שאו שיפסול הסוכה או יראה שיושב בה לכבוד יו"ט שמ"ע ולא מצד חיובי חג הסוכות

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר