סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 

פורום פורטל הדף היומי

מועד קטןיב ע"בכח אב תשע"ד01:56"... הרי הם ככל הכלים הניטלין בחצר" / ‏איתן
למדנו בגמרא ר' יהודה נשיאה נפק בחומרתא דמדושא ... שמע ר' אמי איקפד. אמר רב יוסף מאי טעמא איקפד? אי משום חומרתא דמדושא הא תניא השירין הנזמים והטבעות הרי הן ככל הכלים הניטלין בחצר
במסכת שבת (מו ע"ב) פירשו תוס' את המשפט הזה "ככל הכלים שמלאכתן לאיסור, דשרי לצורך גופן ומקומן".

אבל בדף קכ"ה במסכת שבת, לגבי ברייתא אחרת, על שברי תנור,
ת''ר שברי תנור ישן - הרי הן ככל הכלים הניטלין בחצר, דברי ר''מ, ר' יהודה אומר אין ניטלין, העיד ר' יוסי משום ר''א בן יעקב על שברי תנור ישן שניטלין בשבת, ועל כיסויו שאינו צריך בית יד.
(יש גם בריתא דומה בביצה ל"ד ע"א, לגבי תנור וכירים)
- פסק הרמב"ם (פכ"ו מהלכות שבת ה"ו) שברי התנור מותר לטלטלן והרי הן ככל הכלים שמלאכתן להיתר

האם יש מחלוקת בין תוס' לרמב"ם בפירוש המשפט "הרי הם ככל הכלים הניטלים בחצר"?

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר