סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 

פורום פורטל הדף היומי

נידהלא ע"אב תמוז תשע"ב03:51הערות לנדה דף לא / ‏המכריע
- השלמות לדף ל: -

ב. (ל:) שהרי אדם ישן כאן ורואה חלום באספמיא. לכאורה שם הוי דמיון בעלמא. ויתכן דמ"מ רואים מזה שהמחשבה אינה מוגבלת בגבולי מקום, או דבאמת הכוונה לחלום אמיתי.

ג. נביא הוא דקאמר. לכ' הכוונה נביא אמר שלו אמרו כן בנבואה, אבל עדיין אין ראיה שלכל אדם אומרים.

ומה שאמרו שנאמר לפתח חטאת רובץ, לכ' הכוונה שאילו היה בו ידיעת כל התורה כולה לא היה שייך שיחטא, וע"י השכחת התורה החטאת רובץ. או דפירשו כאן חטאת מלשון חיסרון, שלפתח רובץ חיסרון ואין לך חיסרון גדול מחסרון ידיעת התורה.

אם אתה משמרה בטהרה מוטב ואם לאו הריני נוטלה ממך. לכ' הכוונה ע"ד מה שהביא באוה"ח הק' בשם חכמי הרז דחלקים עליונים מנשמת האדם ניטלים ממנו קודם שיחטא כדי שלא יוכל לטמא את חלק אלוק ממעל. וקצ"ב הדמיון לתרומה דהתם נשרפת וכאן רק ניטלת.

לא.
א. משמש והולך ושומר פתאים ה'. המשמעות היא שאין ביד האדם לעשות כלום אלא לסמוך על הקב"ה. וכל אדם לגבי מה שקצרה דעתו מהושיע שב הוא לבחינת פתי ומסור הוא להשגחת הבורא ואין מקום להשתדל בזה. ולפי זה הברייתא שאמרה כאילו שופך דמים לא באה להזהיר על כלום אלא לעורר על חסדי ה', כאומר ראה שהרי זה כאילו שופך דמים ובכח זאת הקב"ה מצילנו מזה.

ב. ג' שותפין וכו'. כל הדברים הבאים מלובן האב הם אכן לבנים, וכנראה גם באם צ"ל דהשחרות של השערות והעין אדום הוא אלא שלקה.

ג. (לא:) מתקיף לה רב יוסף והא מזידה ועוד קרבן שבועה. לכ' ייפלא שהניחו זאת בקושיא.

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר