סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

פורום פורטל הדף היומי

חוליןקמ ע"ביח חשון תשע"ב16:25בסוגיא דהיתה מעופפת / ‏המכריע
א. ביצים מוזרות. צ"ל דניכר עליהן מבחוץ שהן מוזרות.

ב. יושבת בין רובדי אילן. מבואר להלן להדיא דאינה נוגעת בהן ואעפ"כ מחדש רב דחייב בשילוח. ולכ' אם אין לה שום קשר עמהם, אע"פ דיש מעלה שהיא נחה במקומה ומהאי טעמא היא עדיפה ממעופפת דבעינן נוגעות כנפיה, מ"מ לא מסתבר שנחשבת רובצת בזה שהיא יושבת מכוונת כנגדן מלמעלה. וכנראה שגם באופן זה היא שומרת עליהן או מחממת מרחוק. ויל"ע.

ג. בסוף הסוגיא כי קתני מתניתין, צ"ל מתניתא וכן הגיה מהרש"א. והעולה מהסוגיא דאם היא עליהן א"צ יושבת עליהן ממש (אולי זה לא שייך בכלל,) אלא מעופפת ונוגעות מעליהן סגי. על רובדי אילן חידש רב דחייב. במעופפת בלא נגיעה מעליהן פטור, ואע"פ דנוגעות מהצד אין חייב. יושבת ביניהן אע"ג דנגעה בהו (מהצד) פטור.

ד. בסוף הסוגיא לאקושי אפרוחים לביצים. ועי' רש"י דע"כ לשון רבים אורחיה דקרא למינקט רבים ברוב קנים. יל"ע אי כוונת רש"י על דרך רבים דעלמא, בכל קן אפרוח ובקנים רבים אפרוחים. אבל לישנא דקרא מאד לא משמע הכי, כי יקרא קן והאם רובצת על האפרוחים. ונראה יותר דכונת רש"י כיון דברוב הקנים יש יותר מאחד נקט הכי.

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר