סקר
איזו "בבא" הכי קשה?


 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

תָּנָא וַחֲצִי חֲצִי חֶצְיָהּ לְטַמֵּא טוּמְאַת אוֹכָלִין וְתַנָּא דִּידַן מַאי טַעְמָא לָא תָּנֵי טוּמְאַת אוֹכָלִין מִשּׁוּם דְּלָא שָׁווּ שִׁיעוּרַיְיהוּ לַהֲדָדֵי
דְּתַנְיָא כַּמָּה שִׁיעוּר חֲצִי פְרָס שְׁתֵּי בֵיצִים חָסֵר קִימְעָא דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר שְׁתֵּי בֵיצִים שׂוֹחֲקוֹת שִׁיעֵר רַבִּי שְׁתֵּי בֵיצִים וָעוֹד כַּמָּה וָעוֹד אֶחָד מֵעֶשְׂרִים בַּבֵּיצָה
וְאִילּוּ גַּבֵּי טוּמְאַת אוֹכָלִין תַּנְיָא רַבִּי נָתָן וְרַבִּי דּוֹסָא אָמְרוּ כְּבֵיצָה שֶׁאָמְרוּ כָּמוֹהָ וְכִקְלִיפָּתָהּ וַחֲכָמִים אוֹמְרִים כָּמוֹהָ בְּלֹא קְלִיפָּתָהּ
אָמַר רַפְרָם בַּר פָּפָּא אָמַר רַב חִסְדָּא זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי יוֹסֵי אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים כְּבֵיצָה וּמֶחֱצָה שׂוֹחֲקוֹת וּמַאן חֲכָמִים רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה
פְּשִׁיטָא שׂוֹחֲקוֹת אֲתָא לְאַשְׁמוֹעִינַן
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר שִׁיגֵּר בּוֹנְיוֹס לְרַבִּי מוֹדְיָא דְקוֹנְדֵּיס דְּמִן נְאוּסָא וְשִׁיעֵר רַבִּי מָאתַן וּשְׁבַע עֶשְׂרֵה בֵּיעִין
הָא סְאָה דְּהֵיכָא אִי דְּמִדְבָּרִית מֵאָה אַרְבָּעִים וְאַרְבַּע הָוְיָא
וְאִי דִּירוּשַׁלְמִית מֵאָה שִׁבְעִים וְשָׁלֹשׁ הָוְיָא
וְאִי דְּצִיפּוֹרִית מָאתַיִם וְשֶׁבַע הָוְיָין
לְעוֹלָם דְּצִיפּוֹרִית אַיְיתִי חַלְּתָא שְׁדִי עֲלַיְיהוּ
חַלְּתָא כַּמָּה הָוְיָין תַּמְנֵי אַכַּתִּי בָּצַר לֵיהּ
אֶלָּא אַיְיתִי וְעוֹדוֹת דְּרַבִּי שְׁדִי עֲלַיְיהוּ
אִי הָכִי הָוֵי לֵיהּ טְפֵי כֵּיוָן דְּלָא הָוֵי כְּבֵיצָה לָא חָשֵׁיב לֵיהּ
תָּנוּ רַבָּנַן סְאָה יְרוּשַׁלְמִית יְתֵירָה עַל מִדְבָּרִית שְׁתוּת וְשֶׁל צִיפּוֹרִית יְתֵירָה עַל יְרוּשַׁלְמִית שְׁתוּת נִמְצֵאת שֶׁל צִיפּוֹרִית יְתֵירָה עַל מִדְבָּרִית שְׁלִישׁ
שְׁלִישׁ דְּמַאן אִילֵּימָא שְׁלִישׁ דְּמִדְבָּרִית מִכְּדִי שְׁלִישׁ דְּמִדְבָּרִית כַּמָּה הָוֵי אַרְבְּעִין וּתְמָנְיָא וְאִילּוּ עוּדְפָּא שִׁיתִּין וּתְלָת
וְאֶלָּא שְׁלִישׁ דִּירוּשַׁלְמִית שְׁלִישׁ דִּידַהּ כַּמָּה הָוֵי חַמְשִׁין וּתְמָנְיָא נְכֵי תִּילְתָּא וְאִילּוּ עוּדְפָּא שִׁתִּין וּתְלָת וְאֶלָּא דְּצִיפּוֹרִי שְׁלִישׁ דִּידַהּ כַּמָּה הָוֵי שִׁבְעִין נְכֵי חֲדָא וְאִילּוּ עוּדְפָּא שִׁשִּׁים וְשָׁלֹשׁ
אֶלָּא אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה הָכִי קָאָמַר נִמְצֵאת סְאָה שֶׁל צִיפּוֹרִי יְתֵירָה עַל מִדְבָּרִית קָרוֹב לִשְׁלִישׁ שֶׁלָּהּ וּשְׁלִישׁ שֶׁלָּהּ קָרוֹב לְמֶחֱצָה דְּמִדְבָּרִית
מַתְקֵיף לַהּ רָבִינָא מִידֵּי קָרוֹב קָרוֹב קָתָנֵי אֶלָּא אָמַר רָבִינָא הָכִי קָאָמַר נִמְצֵאת שְׁלִישׁ שֶׁל צִיפּוֹרִי בִּוְעוֹדָיוֹת שֶׁל רַבִּי יְתֵירָה עַל מֶחֱצָה שֶׁל מִדְבָּרִית שְׁלִישׁ בֵּיצָה
תָּנוּ רַבָּנַן רֵאשִׁית עֲרִיסוֹתֵיכֶם

רש"י

וחצי חצי חציה לטמא טומאת אוכלין. לרבי יוחנן בן ברוקה כדאית ליה דהיינו כביצה חסר רביע שהרי הוא שיער בככר של רובע קב כדאמר מחצה שכר לחנוני נמצא ככר בפונדיון רובע קב והן ו' ביצים חציה ג' ביצים לבית המנוגע וחצי חציה ביצה ומחצה לפסול את הגויה ולטומאת אוכלין ג' רביעי ביצה ולר''ש ששיער בככר מג' לקב ככר שלימה ח' ביצים חציה ד' חצי חציה ב' חצי חצי חציה ביצה: דלא שוו שעורייהו להדדי. לא הויא שיעור טומאת אוכלין חצי שיעור פסול גוייה מצומצם אלא יש שאומרים פחות ויש שאומר יותר: דתניא כמה שעור חצי פרס. לפסול את הגוייה: חסר קימעא. בביצים קטנים שיערוה ואליבא דר''ש דאמר במתניתין ב' ביצים: שיער רבי. סאה אחת שהובאה לפניו ומצא למנין קבין שבה יותר מכ''ד ביצים לקב דהיינו לככר של שלישית הקב יותר מח' וחציה יותר על ד' וחצי חציה ב' ביצים ועוד אחד מכ' בביצה לכל ביצה דהיינו לחצי פרס אחד מעשר בביצה תוספת ויש ששונין אחד ממ' בביצה ומפרשי לב' הביצים תוספת אחד ממ' ותו לא. והמדקדק בלשון הזה א''א להעמידו לקמן ואני שניהן שמעתי: כמוה וכקליפתה. אלמא לא שוי לחצי שיעור דפסול גוייה דאי לרבי יהודה חסר קימעא בעי מיהוי ואי לרבי יוסי ביצה וקליפתה שוחקות בעי מיהוי ואי לרבי ועודות בעי דהיינו טפי: בלא קליפתה. נמי זוטר טפי אפילו מפלגי שיעוריה דחצי פרס דרבי יהודה: זו דברי ר' יהודה. הך ברייתא דחצי פרס דלעיל: ר' יוחנן בן ברוקה. ואוקימנא אליביה דבככר של רובע הקב ו' ביצים שיעור לעירוב חציה ג' חצי חציה ביצה ומחצה: פשיטא. דהא רב חסדא גופיה הכי אוקמא לעיל צא מהן מחצה לחנוני: בוניוס. שם האיש: מודיא קונדסא. שם הסאה: דמן נאוסא. מאותו מקום: דמדברית. שהן ו' קבין וקי''ל קב ד' לוגין ולוג ו' ביצים הרי כ''ד ביצים לקב קמ''ד לסאה: ואי דירושלמית. דאמר לקמן דעודפת שתות על סאה שהיתה בימי משה ושתות הביאו מבחוץ דהיינו חמישית כשיעור הראשון הרי ניתוספו כ' על ק' וניתוספו חמישית על מ' דהיינו ח' וביצה חסר חומש על ד' הרי תוספת כ''ט חסר חומש תנם על קמ''ד הרי קע''ג ובההוא בציר חומשא לא דק: ואי דציפורית. דאמר לקמן יתירה על ירושלמית שתות מלבר: מאתן ושבע הויין. למאה עשרים תוספת לע' י''ד תוספת שהן חומש של ע' שניתוסף עליה חלק חמישי שמתחילה שהוא חלק ששי למדה הגדולה דהיינו שתות מלבר כלומר על החמשה הביאו ששי מן החוץ הרי תוספת ל''ד תנם על קע''ג הרי ר''ז ובתוספת של ג' הביצים חומשין לא דק שהרי מחשבון הראשון חסר חומש צא מג' אלה חומש לא נשאר אפילו חצי ביצה: אייתי חלתא שדי עלייהו. בסאה זו שהובאה לפניו היתה סאה ציפורית וחלת' שכשיטלו חלתה תעמוד על סאה ושיעור חלה אחד מכ''ד כדאמר בפרק חלון שבין ב' חצירות (לעיל פא.): כמה הויין תמני. שהן אחד מכ''ד בקצ''ב ולא דק בחלתן של ט''ו ביצים הנותרין ועולה ליותר מחצי ביצה: אייתי ועודות דר'. ששיער ומצא לכל ב' ביצים של מדברית אחד ממ' בביצה כדאמר דהוי לפ' ביצים ביצה לק''ס ב' ביצים ולמ''ז הנותרין יותר מחצי ביצה: אי הכי טפי הוי להו. ממאתן ושיבסר ומשני כיון דלא הוי ביצה לא חשיב ליה כך שמעתי בלשון אחד וקשיא לי בגוה דאי דייקת בה שפיר טפי מביצה הוי שהרי בועודות של מ''ז ביצים שלא חשבת יש יותר מחצי ביצה ובחלתן של ט''ו ביצים שלא חשבת יש יותר מחצי ביצה וגם למעלה בתוספת ציפורית על ירושלמית נשארו שני חומשין שלא דקדקנו בהן ובלשון אחר שמעתי אלא אייתי ועודות של ר' שדי עלייהו ודל חלתן מהכא וכי פרכינן מאתן ושב הוו אייתי ועודות דר' אחת מכ' לכל ביצה שדי עלייהו דהוו למאתן י' ביעי הוו מאתן ושיבסר א''ה טפי להו ועודות דר' אחד מכ' לכל ביצה מז' ביצים וגם ב' חומשין שלא דקדקנו בהן ומשני כיון דלא הוי ביצה לא חשיב ליה: שתות. מלבר: ושל ציפורית יתירה על ירושלמית שתות. ירושלמית ושתות מלבר: תילתא. דקמ''ד הוי מ''ח: ואילו עודפת. דציפורית על מדברית ס''ג דהא סאה ציפורית ר''ז כדאמרן לעיל ומדברית קמ''ד: ואלא שליש ירושלמית. קאמר: שליש דידה כמה הוי נ''ח נכי תילתא. דהא סאה ירושלמית קע''ג כדאמרינן לעיל: קרוב לשליש דידה. דשליש דידה ס''ט ועודפה ס''ג: ושליש דידה. דהוא ס''ט קרוב הוא למחצה מדברית דהוא ע''ב: בועודות דרבי. כי משערת לה בועודות דאשכח בה רבי דשיער בה מאתן ושיבסר והוי שליש דידהו ע''ב ושליש ביצה ויתירה על מחצה דמדברית שליש ביצה דמחצה דמדברית ע''ב:

תוספות

וחצי חצי חציה לטמא טומאת אוכלין. אכולהו תנאי קאי כדמפרש בקונטרס לר''י בן ברוקה כדאית ליה דהיינו כביצה חסר רביע ולר''ש כביצה שלימה והא דאמר בכל דוכתא כביצה לטמא טומאת אוכלין היינו כרבי שמעון ולא כרבי יוחנן בן ברוקה: קע''ג הויא ר''ז הויא. אין החשבון מכוון כדפי' בקונט' ולא דק: חלתא כחה הויין תמני מאתן וחמיסר הויין. ר''ח גריס חלתן כמה הויין תשעה מאתן ושיתסר הויין וכן הוא אמת כדאמר בפ' חלון (לעיל דף פא.) דשיעור חלה א' מכ''ד וצריך ביצה לכ''ג ביצים ותשעה פעמים כ''נ הם ר''ז: שליש דידה כמה הוי שיתין נכי תרתי. לא דק דמעט חסר וכיון דלא חסר אלא מיעוט ביצה לא חייש ויש דגרס שיתין נכי תרתי ונכי פורתא: נמצאת שליש ציפורי. בועודות ושליש דקתני בברייתא קאי אשליש ציפורי ואשליש ביצה: יתירה על מחצה של מדברית שליש ביצה. לפי שמונה שליש דצפורי ס''ט וס''ט ועודות ג' ביצים וט' ועודות ואם כן שליש צפורי עם הועודות ע''ב ביצים ומחצה חסר ועוד כיון דלא הוי חצי ביצה קרי לה שליש אבל אי דייקת בה שפיר הוי יותר מחצי ביצה דהא סאה ציפורי הויא יתירה על ר''ז קרוב לב' חומשים ונמצא שליש שלה ס''ט ביצים וחצי חומש וכשתצטרף עם הועודות הוי יותר מע''ב ביצה ומחצה ואמר מהר''י דהך ברייתא קיימא אקבלת רב דימי דקאמר ושיער רבי מאתן ושיבסר ולא חשיב ועודות של ז' ביצים הואיל ואינו עולה לבינה ושליש ממאתן ושיבסר עולין שבעין ותרין ושליש ומה שמקשין שבכולה שמעתין חשיב ועודות של ציפורי ושל מדברית לא חשיב דהא ועודות איכא בכולהו דלא הוסיפו אלא שתות שבירושלמית וכן בציפורי אור''י דבירושלים ובציפורי לא הוסיפו כי אם למנין ביצים של סאה מדברית והקדמונים שלפני רבי דקדקו בדבר שאין בתוספת שלהן שתות מצומצמת כי ביצים מדבריות היו גסין יותר מאותן של יום התוספת והוסיפו על מדת ציפורית שהיתה מאתן וז' ביעין ושני חומשין חסר קימעא י' ביצים אחד מכ' לכל ביצה: על מחצה של מדברית שליש ביצה. מפרש מהר''י נמצא שליש של ציפורי מלגאו יתירה על שליש של מדברית מלבר שליש ביצה וקאי שליש דברייתא אתרוייהו ואביצה ורבינא מפרש דברי רבי ירמיה ומפרש דה''ק רבי ירמיה נמצאת סאה ציפורית יתירה על של מדברית קרוב לשליש שלה פי' לשליש מדברית מלבר ושליש שלה פירוש ושליש של ציפורי מלגאו קרוב למחצה של מדברית וכעין זה מצינו בפרק בכל מערבין (לעיל דף לה:) אמר רבי ירמיה כשהיה עליה שרץ כל בין השמשות ומפרש' לה רבה ורב יוסף:
הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר