סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד


רש"י

ואפילו הכי. דאמר רבי אלעזר ברבי שמעון לעיל ספיקות שלכם כך: לא סמיך. דעתיה אהכי מלבקש רחמים ומחילה ביסורין שמא חטא באחד מן הצדיקים: באורתא הוו מייכין ליה שיתין נמטי. בערב היו מקפלין תחתיו במשכבו ס' לבדים שקורין פלשט''ר: משיכלי. כמין עריבות קטנות שמשתמשין בהן מים ושופכין ובלשון לע''ז קונקר''י: ונגדי מתותיה שיתין משיכלי דמא וכיבא. ומושכין מתחתיו ששים עריבות מלאות דם כאב דם לקוי שהלבין שזבו ממנו משחין שבא עליו: מיני לפדא. מיני מאכל שעושים מתאנים: אמר להו. למכאוביו: ביטול תורה. שהיה עוסק בגירסתו תמיד בביתו: את מייתת להו עליך. אתה מביאן עליך: כלית ממון. במאכל ורקבון בגדים: ספונאי. יורדי הים באניות: עיילו ליה שיתין עבדי. לפי שעמד עליהן נחשול של ים והתפללו להנצל בזכותו של ר''א וניצולו בזכותו וכשעלו מן הים שלחו לו דורון: אמרה לה. אשתו לברתא: בקי באבוך. בדקי באבוך מהו עושה בקי לשון בקיאות וידיעה: אמר. ר' אלעזר לבתו זילי אמרי: שלנו. עושר גדול משלהם: היתה כאניות סוחר. על התורה נאמר: וברי. ונתחזק: נפק לבי מדרשא. אותו היום שלא עיכבתו אשתו: שיתין מיני דמא. שהראו לו הנשים לראות אם דם נדה הוא אם דם טהור דקיימא לן נדה (דף יט.) חמשה דמים הן טמאים באשה ושאר מראות דמים טהורין: טהרינהו. להזקק לבעליהן בלא טבילה: יהיו כולן זכרים. יתעברו כולן הלילה זכרים: רשעה זו. מלכות הרשעה שמינתהו תופש גנבים ולא בא לבית המדרש תמיד להראות לו הנשים את דמן ל''א על אשתו שעיכבתו מלבא לבית המדרש שנים רבות: דרתחי עלי. על שנלקחין גנבים על ידי והיו להם קרובין: אגניין בעיליתאי. השכיבני בעלייתי: במזייה. בשערו: ביניתא. שער: ריחשא. תולעת: חלש דעתאי. דאגתי שמא מעתה יסריח וירקיב: כולי האי. משנודע לבריות שאינו חי ולא נקבר. אין זה כבודו: פרידה. גוזל אחד: יש לי ביניכם. אביו היה: עכבריא. שם מקום שסמוך לעירו: לבני בירי. שם כפר אחד שהיו קרובין: עכנא. נחש: דהדרא. ליה מערה הקיפה את המערה כעין גלגל וזנבה אצל פיה: פתחי פיך. הרחיבי זנבך מעל פיך ליתן מקום ליכנס: לדבר באשתו. שתנשא לו: תמן אמרי. בארץ ישראל אומרים המשל הזה על כגון זה: באתרא דמריה תלא זייניה כולבא רעיא קולתיה תלא. יתד שהיה הגבור רגיל לתלות בו כלי זיינו הנבל הרועה תרמילו תלה בולז''א בלע''ז: בתורה. מיהת לדבריך הוא גדול ממך בתורה אנא לא ידענא אלא שפיך ענה בך: אבל במעשים טובים. אני יודעת שהוא גדול ממך דהא קביל עליה יסורים: רשב''ג. אביו של רבי: ורבי יהושע ב''ק. ורבנן טובא בהדייהו אלא ששניהם גדולי הדור: אמרי רבנן. דבי מדרשא דיתבי אספסלי: פרידה אחת. בן אחד: לאבדה הימני. שמא תשלוט בו עין רעה: שאין לו אב. דנח נפשיה דר''ש בן יוחי:

תוספות

שתין ספני. מפרש במדרש שעמד עליהם נחשול שבים לטבעם ונדרו לו ושקט הרוח:
הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
אדם סלומון
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר