סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 

פירוש שטיינזלץ

ואי כתב [ואם היתה התורה כותבת] "ראשו" בלבד ולא כתב [היתה כותבת] גם "זקנו", הוה אמינא [הייתי אומר]: אמנם משמע כאן תרתי [שני דברים]: גם דאתי [שבא] ציווי עשה ודחי [ודוחה] את לא תעשה, ומשמע מכאן גם שהקפת כל הראש שמה הקפה. ואכתי [ועדיין] שתהא מצוות גילוח מצורע בתער מנלן [מניין לנו]? להכי כתב רחמנא שם כך כתבה תורה] גם "זקנו", ולמדנו מאיסור השחתת זקן בכהנים שהכוונה לתער.

ושואלים: ור' אליעזר, הדין הכללי דאתי [שבא] ציווי עשה ודחי [ודוחה] את לא תעשה מנליה [מנין לו]? ומשיבים: יליף [לומד] הוא דבר זה מגדילים של ציצית. דתניא כן שנינו בברייתא], אף שנאמר "לא תלבש שעטנז" (דברים כב, יא),

Talmud - Bavli - The William Davidson digital edition of the Koren No=C3=A9 Talmud
with commentary by Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel (CC-BY-NC 4.0)
אדם סלומון
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר