סקר
איזו "בבא" הכי קשה?


 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

וּלְאִשָּׁה בְּעָלְמָא אֵין גֵּט מִפְּנֵי שֶׁאֵין בְּיָדוֹ לְגָרְשָׁהּ בָּעֵי רָמֵי בַּר חָמָא לִיבִמְתּוֹ מַהוּ כֵּיוָן דַּאֲגִידָא בֵּיהּ כַּאֲרוּסָתוֹ דָּמְיָא אוֹ דִלְמָא כֵּיוָן דְּלָא עֲבַד בַּהּ מַאֲמָר לָא תֵּיקוּ
בָּעֵי רַב חֲנַנְיָה כָּתַב גֵּט לְזִיקָּתוֹ וְלֹא לְמַאֲמָרוֹ לְמַאֲמָרוֹ וְלֹא לְזִיקָּתוֹ מַהוּ מַאֲמָר עִילָּוֵי זִיקָה קָא רְמֵי וְהָוֵה לֵיהּ כִּמְגָרֵשׁ חֲצִי אִשָּׁה וְהַמְגָרֵשׁ חֲצִי אִשָּׁה לֹא עָשָׂה וְלֹא כְלוּם אוֹ דִּלְמָא הַאי לְחוֹדֵיהּ קָאֵי וְהַאי לְחוֹדֵיהּ קָאֵי
וְתִפְשׁוֹט לֵיהּ מִדְּרָבָא דְּאָמַר רָבָא נָתַן גֵּט לְמַאֲמָרוֹ הוּתְּרָה צָרָתָהּ לְרָבָא פְּשִׁיטָא לֵיהּ לְרַב חֲנַנְיָה מִיבַּעְיָא לֵיהּ מַאי תֵּיקוּ
חָלֵץ וְעָשָׂה מַאֲמָר אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא דְּאָמַר אֵין קִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין בְּחַיָּיבֵי לָאוִין אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים יֵשׁ אַחַר חֲלִיצָה כְּלוּם
וּמִי מָצֵית מוֹקְמַתְּ לַהּ כְּרַבִּי עֲקִיבָא וְהָא קָתָנֵי רֵישָׁא נָתַן גֵּט וְעָשָׂה מַאֲמָר צְרִיכָה גֵּט וַחֲלִיצָה וְאִי רַבִּי עֲקִיבָא כֵּיוָן דִּיהַב לָהּ גֵּט מִי מַהֲנֵי בַּהּ מַאֲמָר
וְהָתַנְיָא רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר מִנַּיִן לְנוֹתֵן גֵּט לִיבִמְתּוֹ שֶׁנֶּאֶסְרָה עָלָיו עוֹלָמִית שֶׁנֶּאֱמַר לֹא יוּכַל בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן אֲשֶׁר שִׁלְּחָהּ אַחַר שִׁילּוּחַ
אָמַר רַב אָשֵׁי גֵּט יְבָמִין מִדְּרַבָּנַן וּקְרָא אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי אָמַר רַבִּי אֵין הַדְּבָרִים הַלָּלוּ אֲמוּרִים אֶלָּא לְדִבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא שֶׁהָיָה עוֹשֶׂה חֲלוּצָה כְּעֶרְוָה אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים יֵשׁ אַחַר חֲלִיצָה כְּלוּם וַאֲנִי אוֹמֵר אֵימָתַי בִּזְמַן שֶׁקִּדְּשָׁהּ לְשׁוּם אִישׁוּת אֲבָל קִדְּשָׁהּ לְשׁוּם יַבְמוּת אֵין אַחַר חֲלִיצָה כְּלוּם
תַּנְיָא אִידַּךְ הַחוֹלֵץ לִיבִמְתּוֹ וְחָזַר וְקִדְּשָׁהּ רַבִּי אוֹמֵר אִם קִדְּשָׁהּ לְשׁוּם אִישׁוּת צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט לְשׁוּם יַבְמוּת אֵין צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט וַחֲכָמִים אוֹמְרִים בֵּין שֶׁקִּדְּשָׁהּ לְשׁוּם אִישׁוּת בִּין שֶׁקִּדְּשָׁהּ לְשׁוּם יַבְמוּת צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט
אָמַר רַב יוֹסֵף מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי עֲשָׂאוּהָ כְּעוֹדֵר בְּנִכְסֵי הַגֵּר וּכְסָבוּר שֶׁלּוֹ הֵן דְּלָא קָנֵי
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי מִי דָּמֵי הָתָם לָא קָא מְכַוֵּין לְמִיקְנֵי הָכָא קָא מְכַוֵּין לְמִיקְנֵי הָא לָא דָּמְיָא אֶלָּא לְעוֹדֵר בְּנִכְסֵי גֵּר זֶה וּכְסָבוּר שֶׁל גֵּר אַחֵר הוּא דְּקָנֵי
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן כְּגוֹן דַּאֲמַר לַהּ הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּמַאֲמָר יְבָמִין רַבִּי סָבַר מַאֲמָר עִילָּוֵי זִיקָה קָא רָמֵי וַאֲתַאי חֲלִיצָה אַפְקַעְתַּהּ לְזִיקָּהּ וְרַבָּנַן סָבְרִי הַאי לְחוֹדֵיהּ קָאֵי וְהַאי לְחוֹדֵיהּ קָאֵי מֵעִיקָּרָא אִילּוּ אֲמַר לַהּ הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּמַאֲמַר יְבָמִין מִי לָא מַהֲנֵי הַשְׁתָּא נָמֵי מַהֲנֵי
רָבָא אָמַר אִי דְּאָמַר לַהּ בְּמַאֲמַר יְבָמִין כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּמַהְנְיָא וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן כְּגוֹן דְּאָמַר לַהּ הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּזִיקַּת יְבָמִין רַבִּי סָבַר

רש"י

ולאשה בעלמא. וכנסה וגירשה בו אינו גט הואיל כשנכתב לא היה ראוי לגירושין: ליבמתו מהו. כתבו קודם שכנסה וכשכנסה נתנו לה מהו שתתגרש בו: כתב גט לזיקתו ולא למאמרו או למאמרו ולא לזיקתו. והוא עשה בה מאמר תחלה מהו שתיפסל עליו בכך: מאמר עילוי זיקה רמי. כשעשה מאמר נדבק עם הזיקה וניתוסף עליה ואין גט מועיל לזה בלא זה וכיון שנכתב בתוך הגט שלא עשאו אלא לאחד מהן הוה ליה מגרש חצי אשה ולא כלום היא ומותרת לו: או דלמא האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי. ומהני והיכא דכתב לזיקתו ולא למאמרו אסורה עליו ועל אחיו דפקע זיקה וקמה בלא יבנה ואי כתב למאמרו ולא לזיקתו אסורה לו ומותרת לאחיו דמאמר דעבד שקליה ופשה ליה זיקה כמעיקרא: נתן גט למאמרו. ולא לזיקתו בארבעה אחין (לעיל לב.) גבי זיקת יבמין ג' אחין נשואין ג' נכריות ומת אחד מהן ועשה בה השני מאמר ומת הרי אלו חולצות כו' וקאמר רבא עלה נתן גט למאמרו ואח''כ מת הותרה אשתו הראשונה שהיא צרתה לאחיו השני דאי לאו גט הוה אסורה עליו משום זיקת שני יבמין אלמא האי לחודיה קאי מדאהני גט לאישתרויי צרתה לאחיו השני והוא הדין דהיא גופה נמי שריא לאחיו אלא דמחלפא בבעלת גט גמור לזיקה דמקמי מאמר או לזיקה ומאמר והכי אמרינן בארבעה אחין: זו דברי רבי עקיבא. אחלץ ועשה בה מאמר קאי דקתני לא תפיס מאמר: אחר שילוח. כלומר מדכתיב אשר שלחה קרא יתירא דלא צריך הכי קאמר יש לך משלח שאסור להחזיר אחר שילוח אפילו לא נישאת ואיזו זו יבמה וכיון דבלאו קאי היכי מהני בה תו מאמר: אימתי. יש אחר חליצה תפיסת קידושין: בזמן שקדשה לשום אישות. בקידושין גמורים ולא במאמר יבמין דודאי קידושין תופסין בחייבי לאוין: אבל קדשה לשום יבמות. אינן קידושין שהרי אין כאן צד ייבום והוו להו קידושי טעות: כעודר. חופר וכסבור שלו הן שהיה קרקע הגר סמוך לקרקעו ומת הגר ואין לו יורשין והמחזיק בנכסיו קנה וזה חופר בקרקע הגר וכסבור שזה קרקע שלו ולא נתכוון להחזיק דלא קני והאי נמי סבור שקידושי יבמה תופסין בה ולא נתכוון לקנות אלא מכח ייבומי אחיו והא פקעו להו: התם לא קמיכווין למיקני. דהא סבור שלו הן: הכא מכווין למיקני. מ''מ: הא לא דמיא כו'. אביי הוא דאקשי ואזיל: וכסבור של גר אחר הוא. ומתכוון לקנות מכל מקום והאי נמי קסבר לקנות מכח אחיו ואינו קונה אלא מכחו ומ''מ קנין הוא: מאמר עילוי זיקה רמי. מאמר דתקינו רבנן לכל היבמין לא תקון אלא היכא דקיימא זיקה ואתא מאמר ואיתוסף עלה והכא ליכא למימר הכי דאתיא חליצה מפקעה לזיקה: האי לחודיה קאי כו'. ולא מהני זיקה למאמר הילכך השתא כמעיקרא מעיקרא אילו אמר לה התקדשי לי במאמר יבמין מי לא קני ואף על גב דלא מהניא ליה זיקה דהאי לחודה קיימא השתא נמי מהני:

תוספות

והרי זה גט [דקאמר היינו] לגרש בו לכתחלה וההיא דכל הגט שכתב זמן דקודם נישואין וגרע טפי מגט ישן דבגט ישן ליכא אלא ייחוד בעלמא לכך אם נתגרשה בו תנשא לכתחלה אבל התם דכנסה ואיכא ודאי ביאה אינו גט כלל: ולאשה בעלמא אין גט. ואפילו כתוב בו זמן דאחר נשואים כיון דאין בידו לגרשה בשעה שעשאו שליח ונראה לר''י דהיינו דוקא למ''ד אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם אבל למאן דאמר אדם מקנה הוי גט דבידו לגרשה כמו בשחרור דמהני לוקח עבד על מנת לשחררו וכתב לו לכשאקחך הרי עצמך קנוי לך מעכשיו כדאמר בהאשה רבה (לקמן דף צג:) ובקידושין בפרק האומר (דף סג.) וגט שחרור וגט אשה שוים לכל דבר דהא ילפינן לה לה מאשה: ליבמתו מהו. אין לפרש דמיבעיא ליה אם גירשה בגט זה לאחר שיבמה יבומין גמורין אי הוי גט אי לא דפשיטא דאין ניתרת בגט זה לשוק דהא בההיא שעתא לא היה בידו לגרשה ולהתירה לשוק על ידי גט זה ומאי קאמר נמי או דלמא כיון דלא עבד בה מאמר לא אי בלא מאמר לא מהני עבד בה מאמר נמי לא מהני להתגרש אחר שתתייבם דמאמר לא הוי אלא מדרבנן ואמר ר''י דלפוסלה מכהונה מיבעיא ליה אי חשיב ריח הגט דפסיל לכהונה אי לא וריב''ם הגיה בפירושיו דמיבעיא ליה אי כתבו קודם מאמר ועשה מאמר וגירש בו מהו שיפקיע את מאמר: או דלמא האי לחודיה קאי כו'. פירש בקונטרס ואי כתב גט למאמרו ולא לזיקתו אסורה לו ומותרת לאחיו דמאמר דעבד ליה שקליה ופשה ליה זיקה כמעיקרא ולר''י נראה דללישנא דאמר רבא הותרה אפילו היא ואם כן הכא נמי שריא לדידיה וללישנא דהיא אסורה דמיחלפא בבעלת הגט הכא נמי אסורה אפי' לאחיו דהא בעלת הגט אסורה על כל האחין והא דשרי רבא צרתה בנתן גט למאמרו משום דבאות משני בתים הן ואפילו היה נותן גט גם לזיקתו היתה צרתה מותרת: כעודר בנכסי הגר. אר''י דמיירי לרב יוסף כגון דאמר לה התקדשי לי סתם ולשם יבמות היינו דגלי אדעתיה שבתורת יבמין מקדשה דאי באמר לה בהדיא במאמר יבמין לא הוי פריך ליה אביי מי דמי דהא אביי קאמר בסמוך דהיכא דאמר לה במאמר יבמין דלא קני לרבי אלא בסתם איירי א''נ באמר לה התקדשי לי לשם יבמות ולא משמע בתורת מאמר יבמין דבמאמר יבמין משמע בתורת מאמר ולא בתורת קידושין אבל לשם יבמות לא משמע בתורת יבמות אלא שסבור שעדיין היא זקוקתו: אי אמר לה התקדשי לי בזיקת מאמר יבמין מי לא מהני. דאפילו למ''ד אין זיקה היינו לענין אחות זקוקתו וכיוצא בה אבל פשיטא דמהני לשון זיקה שהרי היא זקוקתו ועומדת בפניו:
הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר