סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

דְּסָנְיָא לֵיהּ אֲמַר לְהוּ רַב שֵׁשֶׁת תְּנֵיתוּהָ אָמְרוּ לָהּ מֵת בַּעְלִיךְ וְאַחַר כָּךְ מֵת בְּנֵךְ וְנִשֵּׂאת וְאַחַר כָּךְ אָמְרוּ לָהּ חִילּוּף הָיוּ הַדְּבָרִים תֵּצֵא וְהַוָּלָד רִאשׁוֹן וְאַחֲרוֹן מַמְזֵר
הֵיכִי דָּמֵי אִילֵּימָא תְּרֵי וּתְרֵי מַאי חָזֵית דְּסָמְכַתְּ אַהָנֵי סְמוֹךְ אַהָנֵי וְעוֹד מַמְזֵר סְפֵק מַמְזֵר הוּא וְכִי תֵּימָא לָא דָּק הָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא הָרִאשׁוֹן מַמְזֵר וְהָאַחֲרוֹן אֵינוֹ מַמְזֵר שְׁמַע מִינַּהּ דְּדַוְקָא קָתָנֵי
אֶלָּא לָאו חַד וְטַעְמָא דַּאֲתוֹ בֵּי תְּרֵי אַכְחֲשׁוּהּ הָא לָאו הָכִי מְהֵימַן לָעוֹלָם תְּרֵי וּתְרֵי וְכִדְאָמַר רַב אַחָא בַּר מִנְיוֹמֵי בְּעֵדֵי הֲזָמָה
הָכָא נָמֵי בְּעֵדֵי הֲזָמָה
אֲמַר לֵיהּ רַב מָרְדֳּכַי לְרַב אָשֵׁי וְאָמְרִי לֵיהּ רַב אַחָא לְרַב אָשֵׁי תָּא שְׁמַע אֵין הָאִשָּׁה נֶאֱמֶנֶת לוֹמַר מֵת יְבָמִי שֶׁאֶנָּשֵׂא וְלֹא מֵתָה אֲחוֹתִי שֶׁאֶכָּנֵס לְבֵיתָהּ הִיא נִיהִי דְּלָא מְהֵימְנָא הָא עֵד אֶחָד מְהֵימַן
וְלִיטַעְמָיךְ אֵימָא סֵיפָא אֵין הָאִישׁ נֶאֱמָן לוֹמַר מֵת אָחִי שֶׁאֲיַיבֵּם אֶת אִשְׁתּוֹ וְלֹא מֵתָה אִשְׁתִּי שֶׁאֶשָּׂא אֶת אֲחוֹתָהּ הוּא נִיהוּ דְּלָא מְהֵימַן הָא עֵד אֶחָד מְהֵימַן בִּשְׁלָמָא גַּבֵּי אִשָּׁה מִשּׁוּם עִיגּוּנָא אַקִּילוּ בַּהּ רַבָּנַן אֶלָּא גַּבֵּי אִישׁ מַאי אִיכָּא לְמֵימַר
אֶלָּא כִּי אִיצְטְרִיךְ לְרַבִּי עֲקִיבָא אִיצְטְרִיךְ סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא הוֹאִיל וְאָמַר רַבִּי עֲקִיבָא יֵשׁ מַמְזֵר מֵחַיָּיבֵי לָאוִין אֵימָא חָיְישָׁא אַקִּלְקוּלָא דְזַרְעַאּ וְדָיְיקָא קָא מַשְׁמַע לַן (דְּאַקִּלְקוּלָא דִידַהּ חָיְישָׁא אַקִּלְקוּלָא דְזַרְעַאּ לָא חָיְישָׁא)
רָבָא אָמַר עֵד אֶחָד נֶאֱמָן בִּיבָמָה מִקַּל וָחוֹמֶר לְאִיסּוּר כָּרֵת הִתַּרְתָּ לְאִיסּוּר לָאו לֹא כׇּל שֶׁכֵּן אֲמַר לֵיהּ הָהוּא מֵרַבָּנַן לְרָבָא הִיא עַצְמָהּ תּוֹכִיחַ דִּלְאִיסּוּר כָּרֵת הִתַּרְתָּ לְאִיסּוּר לָאו לֹא הִתַּרְתָּ
וְאֶלָּא אִיהִי מַאי טַעְמָא לָא מְהֵימְנָא דְּכֵיוָן דְּזִימְנִין דְּסָנְיָא לֵיהּ לָא דָּיְיקָא וּמִינַּסְבָא עֵד אֶחָד נָמֵי דְּכֵיוָן דְּזִמְנִין דְּסָנְיָא לֵיהּ לָא דָּיְיקָא וּמִינַּסְבָא
זֶה מִדְרָשׁ דָּרַשׁ רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן מַתְיָא וְכוּ' אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב הֲוָה לֵיהּ לְרַבִּי אֶלְעָזָר לְמִדְרַשׁ בֵּיהּ מַרְגָּנִיתָא וּדְרַשׁ בֵּיהּ חַסְפָּא
מַאי מַרְגָּנִיתָא דְּתַנְיָא וְאִשָּׁה גְּרוּשָׁה מֵאִישָׁהּ אֲפִילּוּ לֹא נִתְגָּרְשָׁה אֶלָּא מֵאִישָׁהּ פְּסוּלָה לַכְּהוּנָּה וְהַיְינוּ רֵיחַ הַגֵּט דְּפוֹסֵל בִּכְהוּנָּה
מַתְנִי' מִי שֶׁהָלְכָה אִשְׁתּוֹ לִמְדִינַת הַיָּם בָּאוּ וְאָמְרוּ לוֹ מֵתָה אִשְׁתְּךָ וְנָשָׂא אֶת אֲחוֹתָהּ וְאַחַר כָּךְ בָּאת אִשְׁתּוֹ מוּתֶּרֶת לַחְזוֹר

רש"י

דסניא ליה. ליבם: והולד ממזר. כר''ע: בעדי הזמה. שהאחרונים הזימו את הראשונים ואמרו עמנו הייתם דרחמנא הימנינהו כדכתיב ודרשו השופטים היטב והנה עד שקר (דברים יט) ומוקמינן ליה בעמנו הייתם במסכת מכות (דף ה.): שאכנס לביתה. ואינסבא לבעלה: סיפא דקתני כו'. הא עד אחד מהימן בתמיה מי מהימן עד אחד לומר מתה אשתך לישא אחותה: אלא. לא תידוק מיניה הא עד אחד מהימן דהיא גופה איצטריך לאשמועי' דלא מהימנא ואליבא דר''ע איצטריך דסד''א הואיל ואמר ר''ע יש ממזר מיבמה לשוק חיישא אקלקולא וכי אמרה מת יבמי תנשא קמ''ל דלא מהימנא משום דזימנין דסניא ליה וכדאמרן אבל גבי בעלה לא אמרי' סניא ליה ואית דגרס קמ''ל דאקלקולא דידה חיישא כגון מת בעלי דאי אתי בעלה אמרינן תצא מזה ומזה וכל קלקולי דמתניתין בה הלכך מהימנא אקלקולא דזרעה כגון מת יבמה דאי נמי משקרא לא מקלקלא אלא זרעה ואפילו לר''ע לא חיישא ולא נהירא לי דהא לר''ע היא גופה מקלקלא בכל קלקולי דמתני' כדתנן במסכת גיטין (דף פ.) ולעיל בשמעתין מייתינן לה בתיובתא הכונס את יבמתו והלכה צרתה וניסת כו' תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה ואוקימנא כר''ע אלמא ביבמה לשוק נמי אית לן כל הני קלקולי ועוד אי איהי לא מיקלקלא למה לי למיתנייה כלל הא מסיפא שמעינן דאקלקולא דזרעה לא חיישא דקתני אינה נאמנת לומר מתה אחותי שאכנס לביתה והני ודאי לדברי הכל ממזרים נינהו וקתני דלא מהימנא וכ''ש מת יבמי דחייבי לאוין בעלמא נינהו אלא הא איצטריך לאשמועינן דאע''ג דאיהי מיקלקלא דתצא מבעלה ומיבם לא מהימנא משום דזימנין דסניא ליה: לאיסור כרת. לומר מת בעליך הנשאי: לא נתגרשה אלא מאישה. כגון שכתב לה גט ואמר לה הרי את מגורשת ממני ואי את מותרת לכל אדם שלא נתגרשה זו לגמרי אלא מאישה נפרדה: פסולה לכהונה. אם מת והותרה לינשא: ה''ג והיינו ריח הגט דפוסל בכהונה: מתני' מותרת לחזור לו. דקדושי שניה אינן כלום והרי היא כזנות ואמר בגמ' (לקמן צה.) אותה שכיבתה אוסרתה ואין שכיבת אחותה אוסרתה:

תוספות

דאפילו במת בנך ואח''כ מת בעליך קאמר דהא לא תיבעי לך דכיון דנאמנת לומר מת בעלי ואתייבם ולא חיישינן דלמא משקרא משום דמרחמא ליה דאי הוה לן למיחש דלמא לא דייקא שפיר משום דמרחמא ליה וסמכה אעד א''כ לא הוה לן להימנוה במת בעלי ותתייבם דדלמא משקרא משום דמרחמא ליה אלא ודאי משום דמרחמא ליה אינה מונעת מלדקדק שפיר ואע''ג דדייקא שפיר מ''מ היא גופה לא מהימנא לומר מת בנה ואחר כך מת בעלה שלא האמינוה רבנן אלא במיתת בעלה לאפוקה מחזקת איסור אשת איש על ידי דיוק שלה משום עגונא אבל לאפוקה מחזקת איסור ליבם לא רצו להאמינה ואע''ג דדייקא שפיר ויש להאמינה על ידי עד אחד: כי תיבעי לך יבמה לעלמא. דהתם איכא למימר טפי דלא דייקא שפיר משום דסניא ליה אע''ג דמשום דמרחמא ליה לא שבקה מלמידק משום דסניא שבקה טפי שגדולה שנאת השונאות מאהבת האוהבות ושכיח טפי דסניא ליה מדמרחמא ליה כדמשמע בסוף האשה שלום (לקמן דף קיז. ודף קיח:) ועוד שיותר קשה לה כשתפול לפניו כששונאה אותו ממה שנוח כשאוהבת אותו דכשאוהבת אותו אין לה כ''כ נוח כשתפול לפניו כי שמא יחלוץ ואפילו יכנוס אינה שמחה כל כך כי הרבה יש לה למצוא כיוצא בו או טובים ממנו אבל אם שונאתו אינה יכולה להנצל ממנו להנשא לאחר אם לא יחלוץ ועל כרחך צריכה לינשא לשנוי לה או תתעגן להכי מיבעיא ליה אי עיקר טעמא הוה משום דדייקא והכא לא דייקא שפיר ואי טעמא משום דעבידא לאיגלויי הוא איכא למסמך אדיוקא פורתא ה''נ דייקא קצת אע''ג דסניא ליה וא''ת ומאי קמיבעיא ליה והתנן בהאשה שהלכה (שם) שהיא נאמנת לומר מת בעלה ואח''כ מת בנה כיון דאיהי מהימנא כ''ש עד אחד וי''ל דאיהי מהימנא משום דאית לה מיגו דאי בעיא אמרה מת בעלי ושתקה מבן אבל בעד איכא למיחש שמא שכרוהו או שונא אותה או היא עצמה חשודה לקלקלה היכא דמסמכה עליה ולא דייקא שפיר ולכך אין להאמינו כמותה דאיהי אית לה מיגו ואיהו לית ליה מיגו דסבר אי אסהידנא אבעל . לחודיה כי שמעה דמת הבן תחקור איזה מת ראשון ולא אוכל לקלקלה אבל אי אסהידנא אתרוייהו אבן ובעל כי שמעה נמי דמת בן סמכא עילואי ומיקלקלא ואפילו מהימן כאן עד בהנך תרתי בעיי אכתי איכא למיבעי לקמן עד אחד בקטטה ועד אחד במלחמה דאיכא למימר דהכא דייקא טפי מהתם והתם נמי הכי בעי אי עיקר טעמא משום דדייקא ובעינן דיוקא רבה או עיקר טעמא משום דעבידא לאיגלויי ולהכי סמכינן אדיוקא זוטא כי הנהו: וליטעמיך סיפא דקתני אין האיש נאמן כו'. וא''ת ל''ל למידק מסיפא מגופה הוה ליה לאקשויי היאך עד אחד נאמן לומר מתה אחותה שתכנס לביתה דמאי עיגונא שייך התם דאי לא מינסבא להאי מינסבא לאחרינא ואמר ר''י דהוי מצי לדחויי גבי אשה שייך לומר עיגונא אפילו בכי האי גוונא דשמא לא תמצא אדם שישאנה אבל מתה אשתו שישא אחותה התם לא חזינא דבעיא לאינסובי ליה דהא משום גברא קאתי האי עד כדמשמע לישנא וא''ת מ''מ יכול לדקדק דע''כ לא מהימן עד אחד במתה אחותה שתכנס לביתה ואפילו שייך בה עיגונא דהא לא דייקא הכא כיון דליכא תומר בסופה ולפי מה שפירשתי לעיל (דף צג: ד''ה עד) דנשים מורגלות לדקדק ניחא: לרבי עקיבא איצטריך. לרבנן לא איצטריך אע''ג דהוי ממזר מדרבנן כדפי' לעיל (דף צב: ד''ה אבל): לאיסור כרת התרת. פר''י דעד אחד נאמן לומר מת בעלה שתתייבם ולא אמר דלא דייקא משום דמרחמא ליה לאיסור לאו לא כ''ש דלא אמרינן משום דסניא ליה לא דייקא אבל מה שפירש בקונטרס לאיסור כרת מת בעליך תנשא אין נראה לר''י דהתם ליכא טעמא למימר דלא תידוק כי הכא דסניא ליה: היא עצמה תוכיח. דנאמנת לומר דתתייבם אע''ג דמרחמא ליה ואינה נאמנת לומר מת יבמי משום דסניא ליה:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר