סקר
איזו "בבא" הכי קשה?


 

ספר "מגד יעקב" על מסכת זבחים

הרה"ג יעקב גד קליימן שליט"א

פורסם ב"המבשר תורני", שבת פרשת וישלח, תשע"א


בימים אלו יצא שוב לאור הספר החשוב "מגד יעקב" על מסכת זבחים. מחבר הספר הוא הרה"ג ר' יעקב גד קליימן שליט"א, ראש כולל קדשים – "שלמי שרגא יצחק" בקרית הרצוג בב"ב.

הספר גדול בכמות ובאיכות, מסודר על סדר דפי המסכת מרישא ועד גמירא, ובו ר"ח סימנים בכל סוגיות המסכת, שבהם יורד המחבר לנבכי הסוגיות, בחילוקי הלומדות בעומק הסוגיא ובהיקפה, עד להעמדת כל סוגיא וסוגיא על תילה על כל פרטיה וצדדיה, וכל זאת בבהירות מיוחדת.

המחבר בספרו גם מקיף ומסתעף כדרכה של תורה לסוגיות רבות ומגוונות ברחבי הש"ס, כדוגמת הסוגיות של כוונה במצוות, אכילה בתוך כדי אכילת פרס, חציצה בטבילה, ועוד ענינים רבים, כך שגם מי שלא עוסק במסכת זבחים ימצא בספר דברי חפץ וענינים נרחבים הערוכים בטוב טעם ודעת.

קובע ברכה לעצמו הקונטרס שנוסף כעת בשלהי הספר ובו משיעורי וחידושי מרנן ורבנן הגר"ח מבריסק זצ"ל והגרא"ז מלצר זצ"ל בעניני קדשים. מקורם של חידושים ושיעורים אלו שלא ראו מעולם אור הדפוס, הוא מגנזי סבו של המחבר הגאון רבי שמואל אבא גרינברג זצ"ל שהיה משרידי ישיבת חברון, וכפי שמפרט המחבר בהקדמתו.

חכמי התורה המסכימים על האי ספרא רבה יצאו מגדרם בהסכמות נלהבות ומיוחדות.
הגאון רבי מאיר צבי ברגמן שליט"א ראש ישיבת רשב"י שבה לומד המחבר, כותב בקולמוס מלא הערכה – "אשריו שזכה לחבר חיבור כזה, אחד מהמיוחדים מלומדי ישיבתינו הקדושה, מוכתר בכל מידה יקרה, מעמיק בתורה ומעלה בה חידושים יקרים, הולך למישרים בהיקף הסוגיא לסול המסילה, ליישר הדורים בהבנה וסברא. חמותי ראיתי אור, את הבנתו החודרת בנבכי הסוגיא ואת יושר בהירות הבנתו בהאי סדרא חכימא".
הגאון רבי יעקב אדלשטיין שליט"א מרא דאתרא דרמת השרון ודשכונת נאות יוסף בב"ב כותב בהסכמתו בהתפעלות את הביטוי "אשרי יולדתו" ומציין גם הוא את הבהירות המיוחדת שבה נכתב הספר עד ש"אסתייע מילתא זכות ע"י זכאי לחבב על העמלים בתורת הקדשים את לימודם בעיון הדק היטב".
ראש ישיבת "עטרת ישראל" שבה למד המחבר, הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א מציין כי "המחבר הינו מגדולי גידולי הישיבה הקדושה, ורישומו חרות בזכרונינו כאחד הנפלאים המצוינים, השקוד על התורה והיראה בשקידה וריכוז שאין בהם שיור, אשר כבר מאז ציפינו כי לאילנא רברבא יתעבד, ברוך השם כי זכינו לכך".
הגאון רבי אליעזר צבי סילבר שליט"א ראש ישיבת "דרך חכמה" משרטט דברים כהוויתן וכותב - "מכיר אני את כבוד המחבר עוד בהיותו צעיר לימים והרי תמיד היתה דעתו מיושבת עליו וכל מגמתו היתה לבקש לדעת אמיתה של תורה והיום עם כשרונות הברוכים וזכות הרבים השומעים תמידים כסדרם את מרגליות פיך זכית לחדש חידו"ת ערבים לשומעיהם דברים ישרים ומשמחי לב".
הגר"ד פיינשטיין שליט"א ראש ישיבת "בית יהודה" כותב בעט נובע ברכה - "דבריו נאמרים בהבנה ובישרות בטוב טעם וברוב כשרון, גם עלה בידו להקיף הרבה מן הענינים בהרחבה לצדדין וצידי צדדין".

המחבר מגדיר בהקדמתו את מטרת הספר – "לסייע ולהועיל בידיעת שרשי הסוגיות והבנת הענינים, ואף להוסיף בהם לקח עדנים ומתק וגם פלפול, להמתיק לעדן ולהבהיר גם את הענינים הקשים שבמסכת זבחים, וכל זה מרישא דמכילתין ועד גמירא", וזאת ע"י שילוב שבין שיעורים שנאמרו ע"י המחבר בכולל קדשים שבביהמ"ד "כרם ישראל" שבקרית הרצוג בב"ב, יחד עם מערכות וחבורות שנאמרו בחבורת האברכים שבכולל ישיבת רשב"י, כשהצד השווה שבהם הוא שמתוך הדברים מתבררת הסוגיא משרשה ועד ענפיה על כל צידיה, למן יסודותיה הפשוטים ועד לעומק הענינים, וכל זאת בשפה ברורה ובהירה.

הספר "מגד יעקב" כשמו כן הוא, חיכו ממתקים ונועם מגדים, ויוצא בהוצאה מהודרת, תורה מפוארה בכלי מפואר עם תוכן ענינים מפורט ביותר, להגיע לכל ענין במהרה.

בימים אלו יתחילו ללמוד בסדר הדף היומי בלימוד מסכת זבחים, ואין ספק כי תהיה בספר תועלת מרובה ללומדים המבקשים לעמוד על הענינים העיקריים של המסכת בצורה מהירה ובהירה.

לא נותר אלא לברך את הגאון המחבר הרה"ג ר' יעקב גד קליימן שליט"א,שיזכה לחבר חיבורים נוספים, ויתקבלו גם הם בחיבה בקרב לומדי התורה, ויזכה להמשיך בהרבצת התורה להגדילה ולהאדירה.

הפצה ראשית ע"י ספרייתי – אחים גיטלר, ואצל המחבר בטל. 03-5784236.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר