סקר
מסכת שבת


 


פנינים
הרב אברהם מרדכי וינשטוק
פורסם ב"המבשר תורני"

 

"כהן גדול מקריב אונן ולא אוכל"
הזריזות במינוי אלעזר לכהן גדול עוד בחיי אביו


בפרשת חוקת (במדבר כ, כה-כו) ציוה ה' את משה "קח את אהרן ואת אלעזר בנו. והפשט את אהרן את בגדיו והלבשתם את אלעזר בנו". ויש להבין מפני מה ציווה ה' על משה להזדרז ולמנות את אלעזר לכהן גדול עוד בחייו אהרן אביו.

וביאר מרן הגאון רבי יהושע לייב דיסקין בדרך נפלאה על פי האמור במסכת זבחים (קא, ב) שלא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי. ונמצא לפי זה שבעת מיתת אהרן – שקדמה להריגת זמרי, הכהנים היחידים היו בני אהרן אלעזר ואיתמר. והנה כאן בגמרא אמרו שכהן גדול מקריב אונן ולא אוכל ואילו כהן הדיוט אינו מקריב ואינו אוכל בשעה שהוא באנינות. ולפי זה מובן, שכן אם אלעזר יהיה כהן הדיוט בעת מיתת אהרן, הרי נמצא שכן הכהנים אוננים ואין מי שיקריב באותה שעה את קרבן התמיד. ולכך צריכים היו למהר ולמנות את אלעזר כהן גדול עוד בחיי אביו, כדי שאף בשעה שיהא אונן על אביו אהרן, מכל מקום יוכל להקריב קרבן התמיד 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר