סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

מעט מאורו של הדף היומי
הרב יהודה זולדן

 

אמת בעסקים

"הן שלך צדק, ולאו שלך צדק. אמר אביי: שלא ידבר אחד בפה ואחד בלב". רש"י מפרש שבשעה שאדם מבטיח דבר, לחיוב או לשלילה, "קיים דבריך והצדק אותם". על המדבר אחד בפה ואחד בלב, נאמר שהקדוש ברוך הוא שונאו (פסחים קיג ע"ב), "ואמר רבי אלעזר: כל המחליף בדיבורו - כאילו עובד עבודה זרה" (סנהדרין צב ע"א). המהר"ץ חיות (בבא מציעא כאן) כותב שההדגש הוא על שעת משא ומתן, אם כי החובה שהפה והלב יהיו שוים, הוא בכל תחום בחיים.
את החובה לשאת ולתת באמת וביושר בעסקים, הסביר הרב יחיאל מיכל אפשטיין: "משא ומתן באמונה - אין הכוונה שלא יגנוב ולא יגזול או לעשות מדות ומשקלות שקרים, דדברים אלו אין נכנסין בכלל זה, דהעושה כן הוא רשע גמור ואסור לגנוב או לגזול או להונות בין ליהודי בין לאינו יהודי ומן התורה עוברים בלאו על גניבת וגזילת אינו יהודי כמו על של יהודי ...אלא הכוונה שיהא הן שלו צדק ולאו שלו צדק, וכשאומר שסחורה זו עולה לו כך וכך, ושהיא טובה, לא ישקר אף בכל שהוא. ושיהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות, ודיבורו בנחת, ולא יצעוק ולא יחרף ולא יכעוס. וסוף הדבר שגם מסחרו הולך בשם טוב, ופרנסתו מזומנת לו, והכל מאמינים לו, והבוטח בד' חסד יסובבנו" (ערוך השולחן, אורח חיים סימן קנו, ג).
יושר ואמת בעסקים, נכללים כיום בעולם המסחר בארץ ובעולם, תחת המינוח: "אתיקה בעסקים". הדגשה שבעסק זה הדברים מתנהלים ביושר ובאימון מלא, כלפי הלקוחות, הספקים, העובדים וכל הקשורים לעסק. מחקרים מראים שכדאי כלכלית לנהוג ביושר ובאימון, מאחר שהתפתחה בארץ ובעולם צרכנות נבונה וביקורתית, ואם מתגלה חוסר יושר ופגיעה באימון, אזי המותג, החברה המשווקת וכד', הם הנפגעים הראשיים. אך דרישת התורה לנהל עולם עסקים ביושר ובאמונה היא לא תועלתית, אלא מתוך מגמה לקיים חברה צודקת והגונה, בה כל אדם נותן אימון מלא בחברו, ושהרצון של הכל היא להועיל ולסייע זה לזה, לפתח ולבנות עולם מתוקן.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר