סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת:







 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים


'וראשה פרוע'

בבא בתרא צב ע"ב

 
"אם יש עדים שיצאה בהינומא וראשה פרוע".

מה פירוש "וראשה פרוע"?

רש"י פירש במסכת כתובות דף טו ע"ב:
"שערה על כתיפיה".

פירוש אחר הביא השיטה מקובצת שם מלקוטי הגאונים:
"וראשה פרוע. פירוש מגולה".

ראיות לפירוש הגאונים:
בילקוט שמעוני שיר השירים רמז תתקפח ד"ה לבבתיני:
"א"ר תחליפא דקסרין בשם רבי שמעון בן לוי מה כלה זו ראשה פרוע לעיני כל ומגלה פניה לומר לא נחשדתי לדבר עבירה".

מדרש תנחומא (בובר) פרשת כי תשא סימן יא:
(כעין זה גם בשמות רבה פרשה מא, ה, תנחומא כי תשא סימן טז, מסכת דרך ארץ פרק ו הלכה ב)
"אמר ר' לוי מהו ככלותו, מה הכלה הזו כל זמן שהיא בבית אביה היא מצנעת עצמה ואין אדם מכירה, באה להכנס לחופה מגלת פניה לאמר כל מי שיודע לי עדות יבא ויעיד לי".

וכן כתב הר"י מיגאש כתובות דף יז ע"א (הובא בשיטה מקובצת שם) :
"הא בשעת יציאתה בהינומא שהיא שעת הכנסתה לחופה וחוק הוא שמגלין פניה ומראין אותה לבני אדם המסתכל בה אין בכך כלום".

מבואר כאן שדברי השיטה מקובצת לעיל "ראשה מגולה" משמעותם פניה.

הביטוי "וראשה פרוע" מוזכר במשנה פעמיים. כאן - בכתובות פרק ב, ובכתובות פרק ז משנה ו: "ואיזוהי דת יהודית, יוצאה וראשה פרוע".
לפירוש הגאונים משמעות הביטוי זהה בשני המקומות.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר